Släktforskning

Släktdatas logo

För senaste nytt, följ Släktdata på Twitter


Vad vi vill

Släktdata är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning.

Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på Internet.


Gratis sökbar databas för släktforskning

Släktdatas databas är en stor hjälp för att släktforska på Internet. Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan. Din forskning blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Originalkällan innhåller ofta också ytterligare uppgifter.

Här är några länkar där det finns tjänster (i huvudsak betaltjänster) som kan användas för att styrka hypoteserna i din släktforskning: Ancestry (äger Genline), Arkiv Digital, GenLine eller SVAR

Andra fritt sökbara databaser på nätet:
DDSS Demografisk Databas Södra Sverige
Folkräkningen 1890 för Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län
FamilySearch som nu börjar få ganska mycket sökbar svensk information

KontaktKyrkans räkenskaper kan innehålla intressant information för släktforskaren

4 sep 2011

Förutom de sedvanliga räkenskaperna för inkomster och utgifter som rör församlingen så finns här uppgifter om hur mycket församlingsmedlemmarna fick ”böta” till kyrkan när de hade haft utomäktenskapliga förbindelser av olika slag.

Genline/GID 791.8.85600

Lönskaläge. Sexuell förbindelse mellan ogifta. Kvinnan bötar 32 skilling. Mannen oftast dubbelt.
Otidigt sängelag. Om tiden mellan vigseln och barnets födelse är mindre än 9 månader. Då blir det också böter. Prästen håller reda på det här.
Kransebrott. Om kvinnan lånar kyrkans brudkrona vid giftemålet och det sedan visar sig att hon var gravid vid vigseln. Då var det ett kransebrott. Här blev det även böter för otidigt sängelag. Alltså dubbla böter, vilket pinsamt nog drabbade självaste klockaren i ett av de nedanstående exemplen. Han fick böta 1 riksdaler, vilket ungefär motsvarade kostnaden för en årsprenumeration av Götheborgs Allehanda.

Nedanstående exempel är hämtade från Genline (www.genline.se).
Kyrkans räkenskaper LI:4 (1765-1801) i Färgelanda församling, Älvsborgs län.

Exempel:
Genline/GID 791.8.92100. 1788
Genline/GID 791.8.92800. 1789
Genline/GID 791.8.85600. 1778 (Se bild ovan)

/Lennart Larsson

Notisen är arkiverad på denna permalänk.

Detta är en notis ur Släktdatas arkiv.

"Powered by" Disqus

Aktuellt

Fridrich August Rex

August Friedrichs Rex Meritlista - Viktiga bidrag till 1700-talets Västsvenska byggnadshistoria

Nya transkriberingar 12 augusti 2012 (volym 2a och b)Cookie-lagen

Ja, vi använder cookies!
Mer information här.

Lägger denna länk på prominent plats med anledning av ny lag från 1 juli 2011. Har uppdaterat texten med information för lagstiftarna.


Släktdatarötter

Vår portalsida hos nättidningen Rötter