Bokning/Anmälan

 

Startsida

Tema

Program

Föreläsningar

Riksstämma

Utställning

Utfärder

Logi

Mat

Vägbeskrivning

Bra att veta

Kontakta oss

Bokning/Anmälan 

Pressrum

 

 

 

Sidan uppdaterad

2005-08-23

Här finns utförlig information om det som gick att beställa och när senaste datum var.

Luncher
Ordförandekonferens och Redaktörskurs fredag den 26/8 2005
Ordförandemiddag fredag den 26/8 2005
Riksstämman lördag den 26/8 2005
Stämmomiddag lördag den 27/8 2005

Information om utlämning av beställda luncher, middagar och parkeringskort finns på sidan Bra att veta

Information om parkeringskort finns på sidan Vägbeskrivning

Bokning av boende finns på sidan för Logi

Annons i programkatalogen
Senaste beställningsdatum var den 31/5 2005

Luncher
Senaste beställningsdatum var den 27/7 2005
För att garantera lunchservering utan dröjsmål på lördag den 27/8 och söndag den 28/8 kan endast utställare beställa lunch för egna funktionärer på intilliggande reserverade restauranger. Ombud till Riksstämman kan också beställa lunch för lördagen den 27/8.

Måltiden serveras mellan kl. 11.30-14.00 mot giltig lunchkupong på endera av två restauranger, Palace och Hamngatan och består av lunchrätt, sallad, smör, bröd, måltidsdryck samt kaffe med kaffebröd. Priset är i båda fallen 120 kronor och kostnaden faktureras till beställaren av Släktforskardagarna 2005. Restaurangens namn kommer att stå på lunchkupongen.

Läs om utlämning av beställda lunchkuponger på sidan Bra att veta

Upp

Ordförandekonferens och Redaktörskurs fredag den 26/8 2005
Sveriges Släktforskarförbund anordnar Ordförandekonferensen och Redaktörskursen. Redaktörskursen blir liksom i fjol sammanhållande för tidnings- och webbredaktörer. Ordförandekonferensen är i Wallenstamsalen i museet och Redaktörskonferensen är i Stadskansliets lokaler.

Ordförandekonferensen
Kl. 10.00-17.00 i Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmuseum

Program

  • Nättidningen RÖTTER, förbundets hemsida
  • Släkt- och arbetsplatsföreningar i förbundet
  • Föreläsningsturnéer och föreläsarbanker
  • Nya projekt - och gamla...
  • Fel departement!
  • Broschyrer, broschyrer, broschyrer
  • ...och så var det tidningen!
  • Vad gör vi med kriget!

Utförlig information kan läsas i Ordförandekonferens (pdf)

Senaste bokningsdatum var den 27/7 2005

Redaktörskursen
Kl. 10.00-17.00 i Stadskansliet, Köpmansgatan 20

OBS Programändring
Ska du delta i redaktörskursen så har i sista minuten några ändringar gjorts i programmet. Information om programmet finns på Rötter

Senaste bokningsdatum var den 27/7 2005

Upp

Ordförandemiddag fredag den 26/8 2005
Kl. 19.00 på Börsen, Gustaf Adolfs Torg
En buffé serveras på Ordförandemiddagen för deltagare på ordförandekonferensen och redaktörskursen och deras medbjudna gäster. Pris för deltagare kr. 190,- och gäst kr 290,-.

Läs om utlämning av middagskuponger på sidan Bra att veta

Senaste bokningsdatum var den 27/7 2005

Upp

Riksstämman lördag den 27/8 2005
Informationen här hämtad från Sveriges Släktforskarförbunds nyhetsbrev Angeläget 2/05. Kallelse till Riksstämman i Christine kyrka, verksamhetsberättelse, motioner verksamhetsplan, budget, valberednings förslag m.m. återges också i Angeläget 2/05

Här kan du enkelt läsa Angeläget 2/05 (pdf) på Nättidningen RÖTTER.

Ombud till Riksstämman
Riksstämman hålls i Christine kyrka kl. 13.00-ca 16.00

Enskilda föreningar har rätt till följande antal ombud:
Föreningar med upp till
299 medlemmar Ett ombud
300 till 999 medlemmar Två ombud
1.000 eller flera medlemmar Tre ombud
För sammanslutning gäller:
Upp till 9 medlemsföreningar Ett ombud
10 eller fler medlemsföreningar Två ombud.
Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud
Medlemsorganisationer som önskar sända ombud till riksstämman skall senast den 27/7 2005 anmäla dessa via någon av följande alternativ:
http://bokning.genealogi.se
Med ANGELÄGET 2/05, till föreningsadressen, medföljer en kod för inloggning på webben. Koden går bara att använda en enda gång. Vid problem kontakta Lisbeth Dahlin på kansliet.
Via post/fax på bifogad blankett, som går till föreningsadressen. Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas till sekretariatet senast 1 timma före riksstämman.

Debattregler
Inledningsanföranden skall begränsas till högst sex minuter och repliker till högst tre minuter.

Stämmoavgift och resebidrag
Enligt tidigare riksstämmobeslut skall medlemsorganisationerna INTE erlägga någon stämmoavgift.
Däremot är det viktigt att anmälan i enlighet med ovanstående rubrik sker i tid!
Resekostnader överstigande 300 kr per närvarande ombud ersätts. Samma förmån gäller även ordförande i förening med mindre än 300 medlemmar, om denne deltar i ordförandekonferensen och ej är samma person som föreningens ombud. Reseräkning skickas efter stämman, inom en månad, av medlemsorganisationen till förbundets kansli i Stockholm.
Observera att färdsättet skall vara tåg 2:a klass eller billigare alternativ. Andra kostnader som hotell, mat och dylikt ersätts inte.

Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisationer har närvarorätt vid stämman.
Yttrande- och rösträtt innehas endast av dem som är ombud för medlemsorganisationer.
Andra släktforskarföreningar är välkomna att sända observatörer till riksstämman.

Stämmohandlingar
De ärenden som beräknas bli behandlade på riksstämman återfinns i förslaget till dagordning på första sidan i Angeläget 2/05

Läs om utlämning av stämmohandlingar på sidan Bra att veta

Upp

Stämmomiddag lördag den 27/8 2005
Senaste bokningsdatum var den 27/7 2005
Stämmomiddagen på lördagen blir på Restaurant Valands festvåning kl. 19.00.
Välkomstdrink, för- och varmrätt, kaffe och kaka inkl. två glas vin, öl eller alkoholfria val samt underhållning och dans.
Pris kr 380,-

Läs om utlämning av stämmomiddagskuponger på sidan Bra att veta

Upp

Annons i programkatalogen
Vid bokningens utgång 31/5  2005 var samtliga annonsplatser uppbokade.
Pris medlem avser utställare som är medlem i något släktforskarförbund eller är en hembygdsförening.
Pris övriga avser utställare som är företag eller institutioner och för de som inte är medlem i något släktforskarförbund.

Annonsbladet trycks i A5-format och annonsernas storlek kan varieras, helsida,
halvsida och kvartssida. Vi trycker katalogen svart/vit med omslag i färg. Tryckbara ytan är något mindre än hela papprets yta.

Annonsstorlekar i svart/vit inlaga:
1/1-sida: b=115 mm h=172 mm.
½-sida: b=115 mm h=85 mm.
¼-sida: b=115 mm h=42 mm (liggande).
¼-sida: b=57 mm h=85 mm (stående).

Priser för medlem, se information ovan:
1/1-sida 1 200:- kr, ½-sida 700:- kr, ¼-sida 400:- kr.

Priser för övriga, se information ovan:
1/1-sida 2.000:- kr, ½-sida 1.200:- kr, ¼-sida 700:- kr.

Ansvarig för annonser:
Kjell Weber, Källarbanken 11, 423 46 Torslanda
Tel. 031-563477

Upp

 

Huvudsponsorer

 

 

 

 

Övriga sponsorer