Släktforskning: 011505 , Kårsta, SD-kod: 011505

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Kårsta-F1UpplandAB1838-1859 N2007-04-17453

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Kårsta i Uppland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Skånela Vidbo Husby-Långhundra Lunda Markim Vallentuna Skepptuna Orkesta Närtuna Österåker-Östra Ryd Östra Ryd Gottröra Frösunda Angarn Vada Fasterna Össeby-Garn Österåker Rimbo Skederid Riala Husby-Sjuhundra Husby-Lyhundra Husby

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 130608
Pastorat: medeltiden eget,
sedan -1961 Fröslunda,
1962- Össeby-Garn.
Husförhörslängd: 1766-. Födelsebok: 1711-.

Rosenberg 1882:
Kårsta i Stockholms län. Sn i Långhundra hd, vid och n.v. om landsvägen Stockholm-Norrtelje, 4 1/2 mil n.o. om den förstnämda. 0,526 qv.-mil, hvaraf land 0,520 eller 12,032 tnld, 27 7/8 mtl, 769 inv., 638,628 kr. fastighetsvärde. Mellersta och v. delarne äro temligen jemna och odlade kring de söderut rinnande Åkersån och ett hennes tillflöde från sjön Sparren, hvilken ligger på n. gränsen; ö. delen har en odlad dalgång vid den nämda landsvägen, men är för öfrigt skog. Enda större gård är Backa; gästgifveri finnes vid Hall. I Kårsta by eger Upsala akademi 1 1/2 mtl. Sn är annex till Fröstuna. Brottby poststation ligger i s. grannsocknen.

Externa länkar

Sök Kårsta hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.