Släktforskning: 036009 , Hållnäs, SD-kod: 036009

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (12 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Hållnäs-F1UpplandC1664-1725 U2016-03-032199
Hållnäs-D1UpplandC1664-1725 U2016-03-051327
Hållnäs-V1UpplandC1664-1795 U2017-02-251200
Hållnäs-D2UpplandC1725-1751 N2016-03-07782
Hållnäs-F2UpplandC1725-1751 U2016-03-031180
Hållnäs-F3UpplandC1752-1835 N2016-02-264098
Hållnäs-D11UpplandC1752-1835 N2016-04-253034
Hållnäs-V11UpplandC1796-1855 N2017-02-25832
Hållnäs-V12UpplandC1856-1860 N2017-02-25104
Hållnäs-V6UpplandC1861-1874 N2017-02-25275
Hållnäs-V13UpplandC1875-1894 N2017-02-26459
Hållnäs-V14UpplandC1895-1910 N2017-02-27372

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Hållnäs i Uppland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Västland Österlövsta

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 0 11002
Pastorat: - 1988 eget,
1989- Österlövsta.
Husförhörslängd: 1755-. Födelsebok: 1664-.

Rosenberg 1882:
Hållnäs. Sn i Olands hd, Upsala län, bestående af Uplands nordöstligaste hörn vid Bottniska viken, hvilken intränger med talrika vikar och i allmänhet här har en smal skärgård af holmar. 2,058 qv.-mil, hvaraf land 2,004 eller 46,374 tnld, 36 mtl, 2,932 inv., 599,100 kr. fastighetsvärde. Den vidsträckta ytan är en enda, lågt liggande skogstrakt, rik på kärr och andra vattendrag, delvis bergig; de små odlade bygderna äro mycket spridda. Mer än halfva sn tillhör Löfsta fideikommiss ("Leufsta bruk" i s.v. grannsn, med liknämd poststation). Näringarne äro jord- och skogsbruk, fiske samt arbete vid och för Löfsta, som äfven eger patronatsrätten till sn, hvilken bildar ett pastorat af 3 kl. i Upsala stift. 5 skolhus.

Externa länkar

Sök Hållnäs hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Hållnäs socken (Wikipedia)

Maria L Hallengrens information om Hållnäs