Släktforskning: 038209 , Alunda, SD-kod: 038209

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Alunda-D1UpplandC1733-1766 N2006-04-081731
Alunda-F4UpplandC1779-1861 N2006-07-306301
Alunda-F1UpplandC1826-1837 N2005-12-14999
Alunda-F2UpplandC1837-1851 N2005-12-14996
Alunda-F3UpplandC1851-1860 N2005-12-14718

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Alunda i Uppland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Lena Dannemora Rasbokil Rasbo Österby bruksförs Morkarla Stavby Tuna Faringe Skäfthammar Hökhuvud Ekeby Fittja Bladåker

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 010302

Pastorat:
medeltiden eget,
åtminstone 1500-talet-1961 Alunda och Morkarla,
19621971 Alunda, Tuna och Stavby,
1972- eget.

Rosenberg 1882:
Alunda. Sn i Olands hd, Upsala län, på n. sidan af Olands-ån med Vattholma i vester och Knaby i norr som närmsta jernvägsstationer. 1,300 qv.-mil, hvaraf land 1,281 eller 29,641 tnld, 144 1/2 mtl, 2,935 inv., 1,712,600 kr. fastighetsvärde. Sydöstra och östra delarne temligen völ befolkade, uppodlade, jemna trakter, norra delen bergig och träskaktig, vestra kärrmarker. Hufvudnäringar jordbruk, skogs- och bergsbruk. Under Österby bruk och Upsala akademi lyda betydliga delar af sn. Poststation i Alunda, gästgifvaregård i Haberga. Sn med annexet Morkarla ett regalt pastorat, 1-kl. 

Externa länkar

Sök Alunda hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Alunda församling (Wikipedia)