Släktforskning: 058121 , Tåby, SD-kod: 058121

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Tåby-V1ÖstergötlandE1665-1729 N2007-08-19297
Tåby-F1ÖstergötlandE1665-1894 N2007-04-124464
Tåby-D1ÖstergötlandE1665-1894 N2007-04-183365

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Tåby i Östergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Norrköpings Borg Gårdeby Kvillinge Norrköpings Östra Eneby Östra Ryd Norrköpings norra Norrköpings Matteus Husby Västra Husby Norrköpings Hedvig Norrköpings Sankt Olai Norrköpings mosaiska Norrköpings Sankt Johannes Norrköping Vrinnevi Styrstad Tingstad Drothem Dagsberg Söderköping Furingstad Skönberga Krokek Konungsund Mogata Kuddby Östra Stenby Å Östra Ny Östra Husby Skällvik Häradshammar

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 020902
Pastorat: -1917 eget,
1917-05-01- Kuddby.
Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1665-.

Rosenberg 1882:
Tåby i Östergötlands län, Björkekinds hd. Sn närmast n. om Söderköping. Götakanal löper genom sydligaste delen fram till Slätbaken, som jemte Storån utgör gräns i s.o. 0,264 qv.-mil, hvaraf land 0,260 eller 6,013 tnld, 37 7/8 mtl, 936 inv., 1,083,610 kr. fastighetsvärde. Till Drothems kyrkosn, höra 2 mtl och till Tingstads kyrkosn 2 mtl. Marken är i allmänhet bergig och skogbevuxen i s. delen, jemn och odlad i norra. Kyrkobyn samt Fristads gästgifvaregård ligga i den senare delen, medan vid kanalens mynning märkes Mems lastageplats, kanal-, tull- och telegrafstation. Större egendomar äro Mem, Tåby, Almstad, Brunneby och Stensvad. Herregården Tåby omfattar T. 5 mtl, Ljunga 1 och Oxtorp 1/4, tills. 6 1/4 mtl, tax. 116,000 kr. Sn utgör ett konsist. pastorat af 3 kl. i Linköpings stift.

Externa länkar

Sök Tåby hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.