Släktforskning: 058618 , Veta, SD-kod: 058618

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Veta-V1ÖstergötlandE1659-1800 N2006-07-20586

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Veta i Östergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Rinna Appuna Orlunda Fivelstad Bjälbo Hogstad Ekeby norra kbfd Ekeby södra kbfd Ekeby Västra Stenby Skänninge Västra Skrukeby Högby Styra Åsbo Varv och Styra Varv Mjölby Ask Vallerstad Järstad Herrberga Normlösa Sya Skeppsås Fornåsa Lönsås Västra Harg Älvestad Östra Tollstad Viby Klockrike Västerlösa Sjögestad Björkeberg Flistad Rappestad Ledberg Nykil Vikingstad med Rakered Vikingstad Kärna Kaga Slaka Skeda

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 020502
Pastorat: åtminstone -1540 Veta och Sya,
sedan -1961 Veta och Viby, 1962- Veta, Viby och Herrberga. Husförhörslängd: (omkring 1727), 1770-. Födelsebok: 1663-.

Rosenberg 1882:
Veta. Sn i Vifolka hd, Östergötlands län, kring Svartån och Ö. stambanan, hvilken senare har strax utom gränsen stationen Sya och inom den eger stationen Mantorp, båda äfven post-, den senare derjemte telegrafstation. Landsvägarne från Linköping till Skeninge och Mjölby löpa genom sn. 0,198 qv.-mil eller 4,582 tnld, 37 1/2 mtl, 1,003 inv., 777,410 kr. fastighetsvärde. I Veta jordebokssn ingår Grimstorp 2 mtl af Sya kyrkosn och Böttestad 1 mtl af Herrberga kyrkosn, medan Veta kyrkosn åter omfattar Solberga 1 mtl och Åtomta 1/2 af Sya jordebokssn. Ytan är något kuperad och saknar ej skog, ehuru i allmänhet dock odlad. Mantorps herregård upptager många hemman, liksom några lyda under Solberga. Staten eger tills. 2 3/8 mtl indr. boställen. Verken äro ett par sågar och qvarnar samt ett bränneri. Sn bildar med annexet Viby ett konsist. pastorat af 2 kl. i Linköpings stift.

Externa länkar

Sök Veta hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.