Släktforskning: 068703 , Linderås, SD-kod: 068703

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Linderås-V1SmålandF1663-1736 N2007-05-06840
Linderås-F1SmålandF1665-1693 N2007-05-05586
Linderås-D1SmålandF1673-1732 N2007-05-051915

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Linderås i Småland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Haurida Vireda Adelöv Bälaryd Lommaryd Frinnaryd Bredestad Marbäck Säby Blåvik

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 021503
Indelning: delar avsöndrade vid bildandet av Trehörna.
Pastorat: -1641 Linderås och Frinnaryd,
1641-1930 eget,
1930-05-01(beslut 1918-06-14 och 1928-06-08)-1961 Linderås och Frinnaryd,
1962- Linderås och Adelöv.
Husförhörslängd: 1789-Födelsebok: 1663-
Arkiv: 1638-03-02 brand.

Rosenberg 1882:
Linderås i Jönköpings län. Sn i N. Vedbo hd, i n. gränsande till Östergötland. Ö. stambanan berör sns s.ö. del mellan stationerna Frinnaryd och Gripenberg, och sns poststation Linderås ligger en half mil från hvardera. 0,906 qv.-mil, hvaraf land 0,862 eller 19,949 tnld, 75 1/2 mtl, 2,373 inv., 1,588,200 kr. fastighetsvärde. (Häri ingå 4 3/8 mtl, tax 86,000 kr., med 400 inv. som i civilt hänseende räknas till Trehörna sn i Östergötland.) Marken är kuperad och stenbunden, men oftast bördig. Skog finnes mes i n., der sn sträcker sig in på Holaveden. Vattendragen, bland hvilka märkas sjöarne Loren, Venstern och Noen, afrinna till Svartån och Sommen. Större egendomar äro Göberga 8 mtl, som eges enskildt af nuvarande fideikommisarien till Gripenborg, under hvilket senare gods åter Sänninge m. m. 6 1/2 mtl, lyda; vidare Botorp och Sjötorp. Gästgifvaregård finnes vid Fruktnöte. Missionshus. Sn utgör ett konsist. Pastorat af 2 kl. i Linköpings stift.

Externa länkar

Sök Linderås hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.