Släktforskning: 098033 , Follingbo, SD-kod: 098033

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Follingbo-D1GotlandI1737-1860 N2004-04-08802
Follingbo-F1GotlandI1737-1860 N2004-04-081267

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Follingbo i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Tofta Eskelhem Sanda Västerhejde Stenkumla Visby Landsförsamling Visby Visby Sf Visby domkyrkoförs Mästerby Hogrän Träkumla Vall Hejde Väte Atlingbo Akebäck Björke Väskinde Guldrupe Roma Hejdeby Viklau Barlingbo Endre Bro Martebo Halla Vänge Ekeby Sjonhem Dalhem Lokrume Fole Ganthem Källunge Hörsne Hörsne med Bara Hejnum Bäl Vallstena Norrlanda

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120204
Pastorat: -1920 Follingbo och Akebäck,
1920-05-01- Roma.
Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1684-.

Rosenberg 1882:
Follingbo. Sn i Dede ting, Gotlands n. Domsaga, s.o. om Visby vid jernvägen, som går genom den n. delen. 0,315 qv.-mil eller 7,278 tnld, 16 7/8 mtl, 542 inv., 651,100 kr. fast.-värde. Marken temligen kuperad i v. och mellersta delen, der Follingbohöjden, en omkring 200 fot hög platå, utbreder sig. Här har man vid jernvägens anläggande måst spränga några fot i berget, det enda stället (utom vid Visby), der detta varit af nöden. Inom sn märkas den vackra egendomen Hallfreda med den intagande "Sågängen" samt Rosendal, en af Gotlands vackraste herregårdar, med Jakobsbergs skådetorn. Sn bildar med annexet Akebäck ett konsist. pastorat af 2 kl.

Externa länkar

Sök Follingbo hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.