Släktforskning: 098036 , Björke, SD-kod: 098036

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Björke-F1GotlandI1724-1860 N2005-09-07609
Björke-V1GotlandI1724-1920 N2004-02-11317
Björke-D1GotlandI1728-1863 N2004-04-22391
Björke-F2GotlandI1861-1920 N2005-09-07384
Björke-D2GotlandI1864-1920 N2004-02-28198

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Björke i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Västergarn Tofta Eskelhem Sanda Klinte Västerhejde Stenkumla Visby Landsförsamling Visby Visby Sf Visby domkyrkoförs Mästerby Hogrän Träkumla Vall Hejde Väte Follingbo Atlingbo Akebäck Guldrupe Roma Hejdeby Viklau Barlingbo Endre Bro Etelhem Halla Vänge Ekeby Sjonhem Buttle Dalhem Fole Ganthem Källunge Hörsne Hörsne med Bara Bäl Ala Vallstena Norrlanda Anga Kräklingbo

Övrigt om församlingen

Skatteverkets "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120204
Pastorat: medeltiden moderförsamling, sedan Roma.

Husförhörslängd: 1723-
Födelsebok: 1687

Rosenberg 1882:
Björke i Gotlands n. domsaga, Dede ting. Sn strax v. om Roma jernvägsstation, ett litet område af 0,113 qv.-mil, hvaraf land 0,111 eler 2,578 tnld; Storemyr stöter till på s. sidan. 9 1/2 mtl, 193 inv., 317,900 kr. fastighetsvärde. Sn, som ej företer något märkligt, helst den till folkmängden är en af Sveriges minsta, är annex till Roma.

Externa länkar

Sök Björke hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.