Släktforskning: 138103 , Våxtorp, SD-kod: 138103

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Våxtorp-V1HallandN1692-1860 U2014-11-051948

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Våxtorp i Halland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Förslöv Båstad Hjärnarp Östra Karup Tåstarp Skummeslöv Munka-Ljungby Hasslöv Laholms landsförs Laholm Laholms stadsförs Tjärby Ränneslöv Tåssjö Veinge Ysby Örkelljunga Hishult Knäred

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 081706
Pastorat: Hasslöv.
Husförhörslängd: (1760), 1772- (luckor 1784, 1797 och 1804). Födelsebok: 1692-.
Övrigt: se även Voxtorp.

Rosenberg 1882:
Våxtorp i Hallands län. (Voxtorp.) Sn i Höks hd, till betydlig del belägen på Hallandsås, nedanför hvilkens branter sns vidsträckta, temligen kala och kärriga, delvis bördiga, delvis blott ljungbärande slättmark breder sig kring Stens- och Smedjeåarne. I s. och s.o. gränsar sn till Skåne. 1,193 qv.- mil, hvaraf land 1,184 eller 27,410 tnld, 52 7/12 mtl, 2,624 inv., 827,560 kr. fastighetsvärde. Våxtorps kyrka och by med poststation ligga i sns n. del mellan båda åarne nära godset Vallen, som upptager halfva sn. Vid Ekebråna är gästgifvaregård. Sn är annex till Hasslöf.

Externa länkar

Sök Våxtorp hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.