Släktforskning: 140701 , Öckerö, SD-kod: 140701

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (18 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Öckerö-F1BohuslänO1684-1860 U2016-04-105103
Öckerö-V1BohuslänO1684-1860 N2007-09-111237
Öckerö-D1BohuslänO1684-1860 U2007-07-183501
Öckerö-U1BohuslänO1709-1894 U2011-11-082291
Öckerö-I1BohuslänO1709-1894 U2011-11-082577
Öckerö-H1BohuslänO1800-1802 N2012-03-231920
Öckerö-H2BohuslänO1802-1807 N2012-04-013208
Öckerö-H3BohuslänO1808-1813 U2012-04-083194
Öckerö-H4BohuslänO1814-1816 N2012-04-092069
Öckerö-H5BohuslänO1816-1819 N2012-05-011919
Öckerö-H6BohuslänO1820-1824 N2012-05-171913
Öckerö-F2BohuslänO1836-1860 U2016-04-101213
Öckerö-F3BohuslänO1861-1886 N2011-10-141806
Öckerö-V2BohuslänO1861-1886 N2011-11-21418
Öckerö-D2BohuslänO1861-1886 N2011-10-231004
Öckerö-F4BohuslänO1886-1894 N2011-10-15813
Öckerö-V3BohuslänO1887-1894 N2011-10-15185
Öckerö-D11BohuslänO1887-1894 N2011-10-24352

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Öckerö i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Lycke Torslanda Torsby Styrsö Björlanda Harestad Älvsborgs kbfd Älvsborg Tarsled Nya Varvet Gbg Biskopsgården Tynnered Lundby Säve Västra Frölunda Göteborgs Karl Johan Tuve Göteborgs Masthugg Brämaregården Brämaregårdens kbfd Göteborgs Oskar Fredrik Göteborgs Annedal Göteborgs Annedal Göteborgs Haga Göteborgs Garnisonsförsamling Göteborgs Kristine Göteborgs domkyrkoförs Göteborgs Domkyrkoförsamling Brunnsbo Göteborgs mosaiska Göteborgs Vasa Göteborgs katolska

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080407

Pastorat: -1664 Björlanda,
1664-1928 Torslanda,
1928-05-01- (beslut 1922-11-03 och 1927-07-08) eget.

Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1684-.

Rosenberg 1882:
Öckerön i Göteborgs och Bohus län. Ö i Kattegatt v. om Hisingen, något öfver 1/4 mil lång i n. och s. samt 1/2 mil bred, ingående i Öckerö sn af V. Hisings hd. Hit räknas äfven de öfriga till denna ögrupp hörande öar, hvilka genom Sälöfjorden skiljas från de nordligare Marstrandsöarne och genom Danafjorden och Vingasand från den sydligare Styrsögruppen. Till Göteborg, 2 mil österut, går vägen öfver Danafjorden, Hakefjorden och Elfsborgsfjorden. Ångbåtsförbindelse eger regelbundet rum med Göteborg. För sn uppgifves 0,212 qv.-mil eller 4,904 tnld, 12 1/4 mtl, 2,241 inv., 525,200 kr. fastighetsvärde. Fisket är hufvudnäringen, men jordbruk idkas äfven, då dalgångarne mellan klipporna i allmänhet äro fruktbara; skog är sällsynt. Större öar äro Öckerön med kyrkan och poststation, Björkön, Hönön och Rörön, mindre äro Grötön, Höppeln, Källön, Hällesön, Fotön och Öckerö kalf, den sistnämnde med salteri och lotsplats. Sn eger 7 skolhus och utgör annex till Torslanda.

Externa länkar

Sök Öckerö hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.