Släktforskning: 141503 , Ödsmål, SD-kod: 141503

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (16 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ödsmål-F1BohuslänO1714-1765 U2013-09-291442
Ödsmål-V1BohuslänO1715-1765 U2013-09-29372
Ödsmål-D1BohuslänO1728-1765 N2012-11-21730
Ödsmål-F2BohuslänO1766-1838 U2015-11-233187
Ödsmål-D2BohuslänO1766-1838 U2018-07-111971
Ödsmål-V2BohuslänO1766-1838 U2016-06-16719
Ödsmål-V3BohuslänO1839-1861.04 U2017-02-10303
Ödsmål-D3BohuslänO1839-1861.07 N2017-08-16682
Ödsmål-F3BohuslänO1839-1861.08 N2017-07-231159
Ödsmål-F4BohuslänO1861-1876 U2017-07-24845
Ödsmål-V4BohuslänO1861-1895 U2017-02-10338
Ödsmål-D4BohuslänO1861-1895 N2017-08-161205
Ödsmål-F5BohuslänO1877-1894 N2017-07-23795
Ödsmål-D21BohuslänO1885-1920 N2017-08-16738
Ödsmål-F6BohuslänO1895-1914.08 N2017-07-23713
Ödsmål-F7BohuslänO1914.09-1940 N2017-08-24691

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ödsmål i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Klövedal Tegneby Stenkyrka Röra Stala Valla Torp Myckleby Långelanda Solberga Jörlanda Norum Spekeröd Resteröd Ljung Ucklum Grinneröd Hjärtum Västerlanda Fuxerna Sankt Peder Tunge

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080602
Pastorat: -1845 Ödsmål och Ucklum,
1845-05-01-1972 Ödsmål och Norum,
1972-0701- Norum.
Husförhörslängd: (1785), 1812- (luckor 1815-1816, 1820-1821 och 18291830). Födelsebok: 1714-.

Rosenberg 1882:
Ödsmål i Göteborgs och Bohus län, Inlands n. hd. Sn vid Kattegatts vikar Askerö och Hallsefjorden med deras fortsättning Svanesund norrut mot Uddevalla, öfver hvilken färjefart eger rum vid Kålhättan till Svanesunds ångbåtsstation på Oroust. Sjön Hällungen utgör gräns i ö. 0,409 qv.-mil, hvaraf land 0,387 eller 8,968 tnld, 27 1/4 mtl, 1,886 inv., 706,700 kr. fastighetsvärde. Bergstrakt med skog, i synnerhet i ö., medan v. stranden vid fjerdarne har en ansenlig och mycket bördig dalgång. Här ligger kyrkan vid Askeöfjärden, 1/4 mil n. om Stenungs poststation i annexförslgn Norum, tillsammans med hvilken Ödsmål utgör ett regalt pastorat af 3 kl. i Göteborgs stift. Hemslöjd, fiske och sjöfart ingå bland näringarne. Lastageplatser äro Starrkärr, Mjösund och Kålhättan.

Externa länkar

Sök Ödsmål hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.