Släktforskning: 143003 , Valbo-Ryr, SD-kod: 143003

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Valbo-Ryr-V1BohuslänO1702-1920 N2006-10-131103
Valbo-Ryr-F1BohuslänO1703-1920 U2015-08-155324
Valbo-Ryr-D1BohuslänO1733-1920 U2009-09-173360

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Valbo-Ryr i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Bärfendal Svarteborg Håby Foss Skredsvik Högås Hede Krokstad Herrestad Bäve Uddevalla lasarett Uddevalla Torp Bohusläns regemente Färgelanda Ödeborg Lane-Ryr

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080801
Namn: -1885 Ryr (i Valbo härad) eller Norra Ryr,
1885-04-17- Valbo-Ryr (ej bindestreck i beslutet).
Län: -1966 Älvsborgs län,
1967- Göteborgs och Bohus län.
Pastorat: -1670 Färgelanda,
1670-1720 eget,
1720-1961 Torp,
1962-1967 Färgelanda,
1968- Foss.
Husförhörslängd: 1793- Födelsebok: 1703-.

Rosenberg 1882:
Ryr eller Norra Ryr i Elfsborgs län, Valbo hd. Sn i sydvestligaste Dalsland vid gränsen till Bohuslän kring Valboån eller Munkedalselfven, hvilken här genomflyter Viksjön. 0,778 qv.-mil, hvaraf land 0,720 eller 16,669 tnld, 20 3/8 mtl, 940 inv., 567,700 kr. fastighetsvärde. N. och s. delarne äro i allmänhet obebodda, skogiga fjälltrakter och nästan alla gårdarna ligga i sns midt vid de nämda vattendragen. Större gårdar äro Vågsäter, Flatebyn, Ryr, Elnebacka och bostället Strömmesäter. Herregården Ryr ligger vid kyrkan på Viksjöns n. sida och omfattar Ryr 1 mtl, Backa 1/2, Presterud 1/8, Enkelsrud 1/4 och Lilla Ryr 1/8, tills. 2 mtl, tax. 48,500 kr., tegelbruk 500 kr. Vid Hattefjäll är gästgifvaregård. Sn är annex till Torp, som har poststationen Hedentorp.

Externa länkar

Sök Valbo-Ryr hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.