Släktforskning: 143006 , Hede, SD-kod: 143006

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (8 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Hede-F3BohuslänO1719-1845 U2015-07-254256
Hede-DBohuslänO1719-1845 U2009-07-083085
Hede-V1BohuslänO1719-1846 U2015-04-11909
Hede-V2BohuslänO1842-1920 N2001-12-31616
Hede-D1BohuslänO1846-1860 N2001-12-31557
Hede-F1BohuslänO1846-1897 U2009-06-122622
Hede-D2BohuslänO1861-1920 N2005-04-291467
Hede-F2BohuslänO1898-1920 U2009-11-06628

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Hede i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Bärfendal Mo Svarteborg Håby Foss Krokstad Valbo-Ryr Sanne Lerdal Torp Färgelanda Ödeborg Rännelanda Högsäter

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar ganom tiderna":
Pastoratskod: 080807
Pastorat: Krokstad.
Husförhörslängd: 1803, Födelsebok: 1719-

Rosenberg 1882:
Hede i Göteborgs och Bohus län, Sörbygdens hd. Sn i n.ö. Bohuslän, mellan Kärnsjön på v. och Dalsland på ö. sidan. 0,718 qv..-mil, hvaraf land 0,695 eller 16,077 tnld, 26 mtl, 1,688 inv., 481,700 kr. fastighetsvärde. Skogig fjälltrakt, der ett föga gifvande åkerbruk, boskapsskötsel och något skogsbruk äro inkomstkällorna. De odlade bygderna äro några dalar i mellersta delen af sn, der den från Uddevalla kommande landsvägen norrut löper fram, inom sn passerande gästgifvaregården Åboland, kyrkobyn samt poststationen Tveten. Större gårdar äro indr. militiebostället Hellungstad och Brattön. 2 skolhus. Sn är annex till Krokstad.

Externa länkar

Sök Hede hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.