Släktforskning: 143506 , Kville, SD-kod: 143506

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Kville-H21BohuslänO1860-1860 N2012-02-196474
Kville-F1BohuslänO1860-1920 U2011-11-078697
Kville-H22BohuslänO1870-1870 N2012-04-026665
Kville-H23BohuslänO1880-1880 N2012-11-166716
Kville-H24BohuslänO1890-1890 N2013-01-195105
Kville-D1BohuslänO1895-1920 N2001-12-311962
Kville-H25BohuslänO1900-1900 N2013-04-074743

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Kville i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Grebbestad Fjällbacka Hunnebostrand Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt Bullarens Häradsrätt Tanum, Kville, Bullaren, Vettes HD Svenneby Tanum Askum Kville, Fjällbacka Tossene Bottna Bro Bärfendal Mo Svarteborg Håby

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Kville kbfd 143506
Pastoratskod: 080901
Indelning: från 1882 särskild kyrkobokföring,
1942-01-01 kbfd inom Kville församling.
Arkiv: 1904-02-20 förstört genom brand.

Rosenberg 1882:
Qville. Sn i nyssnämda hdt af samma namn i Göteborgs och Bohus län, vid Kattegatt, kring Fjellbacka, som tillhör sn. 1,400 qv.-mil eller 32,374 tnld, 128 1/2 mtl, 6,576 inv., 3,292,000 kr. fastighetsvärde. Denna bergiga kustbygd har hdts allmänna natur: kala klippor, mellan hvilka tränga sig fruktbara dalar. En betydlig skärgård räknas hit, såsom den stora Hombergsön, Kalfön, Hvalön, Hjerterön och andra, samt långt ute de små Väderöarne med fyr. Jemte jordbruket idkas betydligt fiske. Vigtigaste orten är fiskeläget, numera köpingen Fjellbacka, som regelbundet anlöpes af kustångbåtar, drifver betydlig rörelse, har post-, telegraf-, tull- och skjutsstation o. s..v. S.o. om köpingen ligger Qville by med poststation och gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Fjellbacka 0,7 mil, Rabbalshede 0,9, Skärholmen 1,2 och Aurås 0,9 mil. Qville prestgård utgör 2 mtl, tax. 48,000 kr. Vid Rabbalshede är tingsställe och gästgifvaregård. En betydlig egendom är St. Vrems herregård. För öfrigt finnas åtskilliga små fiskelägen. Sn bildar med annexen Bottna och Svenneby ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Kville hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.