Släktforskning: 150702 , Ödeborg, SD-kod: 150702

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ödeborg-F1DalslandP1688-1920 N2010-10-316614
Ödeborg-D1DalslandP1688-1920 N2010-07-204102
Ödeborg-V2DalslandP1690-1747 N2010-07-24187
Ödeborg-V1DalslandP1748-1792 N2003-03-20276
Ödeborg-V3DalslandP1793-1920 U2015-09-28573

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ödeborg i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hede Krokstad Valbo-Ryr Sanne Torp Färgelanda Rännelanda Högsäter Lane-Ryr Sundals-Ryr Ryr Frändefors

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091203
Pastorat: Färgelanda.
Husförhörslängd: (1761), 1781-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Ödeborg i Elfsborgs län, Valbo hd. Sn i s.ö. Dalsland, kring dels sjön Långhalmen och Rådanesjön, hvilka afrinna åt ö. till Venern, dels Valboån med Ellnesjön och andra, som afföra sitt vatten åt v. till Qvistrumselfven. 0,626 qv.-mil, hvaraf land 0,587 eller 13,583 tnld, 15 3/8 mtl, 1,287 inv., 615,200 kr. fastighetsvärde. Häri ingår ej, utom i folkmängdsuppgiften, 1 1/2 mtl af Färgelanda civila sn, hithörande i kyrkligt hänseende. Bergig skogstrakt med vidsträckt obygd i s. och mellersta delarne. Kyrkobyn och de flesta hemmanen ligga vid Valboån. Särskildt förtjena nämnas egendomarne Rådanefors med (nedlagdt bruk), qvarn, såg, tegelbruk m.m., Dagsholm, Kuserud, samt några boställen. Gården Stora Ödeborg bildas af Ö. 1 mtl med Brattefors 1/4, tills. tax. 29,000 kr., samt Brattefors qvarn och såg 2,000 kr. Sn är annex till Färgelanda och använder Stigens poststation.

Externa länkar

Sök Ödeborg hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.