Släktforskning: 150705 , Råggärd, SD-kod: 150705

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (6 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Råggärd-V1DalslandP1687-1704 N2017-01-2513
Råggärd-F2DalslandP1691-1860 U2011-09-072863
Råggärd-V3DalslandP1691-1920 U2009-10-201107
Råggärd-D2DalslandP1725-1860 N2002-12-172099
Råggärd-F1DalslandP1861-1920 U2007-10-271588
Råggärd-D1DalslandP1861-1920 N2001-12-311133

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Råggärd i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Krokstad Töftedal Gesäter Sanne Lerdal Rölanda Dals-Ed Rännelanda Högsäter Järbo Ödskölt Bäcke Dalskog

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091201
Namn: -1913 Roggered,
1913-08-22- Råggärd.
Pastorat: Högsäter.
Husförhörslängd: (1751), 1812- Födelsebok: 1689 -.

Rosenberg 1882:
Råggärd. (Råggerd, Rudjal.) Sn i Valbo hd, Elfsborgs län, af v. Dalsland, s.v. om Bäckefors jernvägsstation. 0,503 qv.-mil, hvaraf land 0,501 eller 11,597 tnld, 13 1/8 mtl, 1,235 inv., 290,800 kr. fastighetsvärde; i sistnämda summa dock ej inräknade värdet för 4 3/8 mtl, som numera hitförts från Vedbo hd, Gesäters och Rölanda civila snr. Marken är kuperad och skogig samt har stora mossar. Ingen större gård eller något slags industrielt verk förekommer. Poststation finnes, kallad Råggärd, och vid Starlanda är gästgifvaregård. Sn är annex till Högsäter.

Externa länkar

Sök Råggärd hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.