Släktforskning: 150708 , Högsäter, SD-kod: 150708

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Högsäter-D1DalslandP1686-1772 N2003-03-052754
Högsäter-V2DalslandP1686-1920 U2009-12-263111
Högsäter-F1DalslandP1688-1785 U2016-01-093556
Högsäter-D2DalslandP1773-1860 U2011-09-043454
Högsäter-F2DalslandP1786-1860 U2017-04-075119
Högsäter-D3DalslandP1861-1920 U2009-11-072540
Högsäter-F3DalslandP1861-1920 N2006-09-164323

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Högsäter i Dalsland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hede Krokstad Sanne Lerdal Torp Färgelanda Ödeborg Rännelanda Råggärd Järbo Bäcke Sundals-Ryr Ryr Dalskog Ör

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 091201
Pastorat: Högsäter, Järbo, Rännelanda, Lerdal och Råggärd.
Husförhörslängd: 1747 Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Högsäter i Elfsborgs län, Valbo hd. Sn i s.v. Dalsland, genomfluten af Valbo- eller Högsätersån. I v. gränsar sn till Bohuslän, i ö. till Nordals och Sundals hd. 1,044 qv.-mil, hvaraf land 1,016 eller 23,513 tnld, 39 5/8 mtl, 2,915 inv., 1,419,900 kr. fastighetsvärde. I mellersta delen af den i ö. och v. bergiga, delvis skogbeväxta sn, löper utmed ån landsvägen från Uddevalla norrut till Bäckefors jernvägsstation och Åmål. I denna dal ligga kyrkobyn med poststation, 4 mil från Uddevalla och 4 mil från Venersborg, vidare Tångelanda tingsställe och gästgifvaregård samt det nedlagda jernbruket Öxnäs och de flesta hemmanen. Några qvarnar, garfverier (deraf ett i Högsäters by) och sågar finnas, ingen af betydenhet, utom Öxnäs. Sn bildar med annexen Jerbo, Rennelanda, Lerdal och Råggärd ett konsist. pastorat af 2 kl. i Karlstads stift.

Externa länkar

Sök Högsäter hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.