Släktforskning: 158103 , Väne-Åsaka, SD-kod: 158103

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (7 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Väne-Åsaka-V1VästergötlandP1688-1818 N2001-12-31679
Väne-Åsaka-F4VästergötlandP1688-1836 U2010-02-075245
Väne-Åsaka-D6VästergötlandP1688-1920 N2001-12-317186
Väne-Åsaka-F5VästergötlandP1837-1920 N2003-01-285168
Väne-Åsaka-V13VästergötlandP1848-1870 N2017-06-04366
Väne-Åsaka-V14VästergötlandP1871-1894 N2017-05-31302
Väne-Åsaka-V15VästergötlandP1895-1920 N2017-02-12265

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Väne-Åsaka i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hjärtum Väne-Ryr Åsbräcka Fors Rommele Vassända Trollhättan Upphärad Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Naglum Vänersborg Gärdhem Vargöns kbfd Västra Tunhem Lagmansered Erska Alingsås Norra Björke Vänersnäs Flo Stora Mellby Magra Sal Trökörna Tengene Främmestad Längnum Bäreberg Hyringa Malma

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030302
Namn: -1885 Åsaka (i Väne härad),
1885-04-17- Väne-Åsaka (ej bindestreck i beslutet).
Pastorat: Västra Tunhem.
Husförhörslängd: (1813), 1829-. Födelsebok: (1688), 1712.

Rosenberg 1882:
Åsaka i Elfsborgs län, Väne hd. Sn vid foten af Hunneberg och närmast ö. om Velanda jernvägsstation. 0,670 qv.- mil eller 15,508 tnld, 38 1/8 mtl, 2,540 inv., 1,167,200 kr. fastighetsvärde. I Åsaka civila sn upptages äfven 1/8 mtl Vrångebäcken af Gerdhems kyrkosocken. En kuperad skogstrakt med mossar och kärr fyller större delen af sn, hvilken har sina öppnare bygder hufvudsakligen i n.v. delen vid Lerumsån och vid dess tillflöden, särskildt Vanderydsvattnets afloppså. Större egendomar äro Velanda, Berg och Munkebo. Från Åsaka gästgifvaregård, vid hvilken äfven finnes poststation, skjutsas till Gerdhem 0,5 mil, Venersborg 1,8, Trollhättan 1,1 och Sollebrunn 2 mil. 3/8 mtl Åsaka äro jemte flere andra hemman indr. militieboställen. Sn är annex till Tunhem.

Externa länkar

Sök Väne-Åsaka hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.