Släktforskning: 158104 , Gärdhem, SD-kod: 158104

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (10 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Gärdhem-D1VästergötlandP1688-1697 N2005-08-24
Gärdhem-V1VästergötlandP1688-1697 N2001-12-31106
Gärdhem-F3VästergötlandP1688-1842 N2005-08-247559
Gärdhem-V2VästergötlandP1712-1817 N2001-12-31984
Gärdhem-D4VästergötlandP1712-1843 N2001-12-315337
Gärdhem-F4VästergötlandP1843-1897 N2005-08-244529
Gärdhem-D7VästergötlandP1844-1920 N2005-08-24
Gärdhem-V3VästergötlandP1848-1859 N2001-12-31
Gärdhem-V4VästergötlandP1861-1920 N2001-12-31805
Gärdhem-F5VästergötlandP1898-1920 N2001-12-311690

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Gärdhem i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hjärtum Fuxerna Väne-Ryr Åsbräcka Fors Rommele Vassända Trollhättan Upphärad Lextorp Götalunden Vassända-Naglum Naglum Vänersborg Vargöns kbfd Västra Tunhem Väne-Åsaka Lagmansered Erska Alingsås Norra Björke Flo Stora Mellby Trökörna

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 030302
Namn: -1906 Gerdhem,
1906-04-24- Gärdhem.
Indelning: medeltiden införlivat Hullsjö,
1860-05-01 utbrutet Trollhättan.
Pastorat: Västra Tunhem.
Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1643-.

Rosenberg 1882:
Gerdhem (Gärdhem). Sn i Väne hd, Elfsborgs län, s.v. om Hunneberg vid Götaelf. Bergslagernas jernväg går genom sn och har station vid Velanda. Den vigtiga platsen Trollhättan ligger ej långt utom n. gränsen. 0,519 qv.-mil, hvaraf land 0,509 eller 11,780 tnld, 395/8 mtl, 2,063 inv., 1,389,200 kr. fastighetsvärde. Skogsbygd i s. och v. trakterna, åkerfält i n. och ö. delarne. Större gårdar äro Lund och Velanda. I kyrkobyn poststation, tingshus samt gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Munkesten 1,8 mil, Fors 1, Åsaka 0,5, Bördsled 0,7, Venersborg 1,7 och Trollhättan 0,6 mil. Af Gerdhems kyrkosn räknas 1/8 mtl Vrångebäcken till Åsaka civila sn. Gerdhem är annex till Tunhem.

Externa länkar

Sök Gärdhem hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.