Släktforskning: 158105 , Upphärad, SD-kod: 158105

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Upphärad-F1VästergötlandP1688-1785 N2001-12-312096
Upphärad-V2VästergötlandP1688-1861 N2001-12-31986
Upphärad-D1VästergötlandP1702-1785 N2001-12-311547
Upphärad-F3VästergötlandP1786-1799 N2017-02-11290
Upphärad-V13VästergötlandP1861-1870 N2017-02-2696

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Upphärad i Västergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Grinneröd Hjärtum Västerlanda Fuxerna Sankt Peder Åsbräcka Tunge Ale-Skövde Fors Rommele Vassända Trollhättan Hålanda Lextorp Götalunden Naglum Gärdhem Västra Tunhem Väne-Åsaka Lagmansered Erska Alingsås Norra Björke Långared Stora Mellby

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 081007
Pastorat: Rommele.
Husförhörslängd: (1772), 1803- Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Upphärad. Sn i Flundre hd, Elfsborgs län, omgifven af sjöarne Vanderydsvattnet i ö. och Graflången i v. och skuren af Bergslagernas jernväg, hvilken vid kyrkobyn har stationen Upphärad, som äfven är post-, telegraf- och skjutsstation, på 5,3 mils afstånd från Göteborg och 39,4 mils från Falun. För sn uppgifves 0,199 qv.-mil, hvaraf land 0,473 eller 10,951 tnld. 23 1/4 mtl, 1,554 inv., 1,003,700 kr. fastighetsvärde. Bergig skogsbygd, utom i n.v. delen, der en mera jemn, öppen och tätare befolkad trakt vidtager. Skjuts lemnas till Lilla Edet 1,6 mil, Fors 0,6, Sollebrunn 2 och Åsaka 1,2 mil. Sn är annex till Romeled.

Externa länkar

Sök Upphärad hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.