Släktforskning: 176302 , Nedre Ullerud, SD-kod: 176302

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (6 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Nedre Ullerud-V1VärmlandS1671-1894 U2008-12-023040
Nedre Ullerud-F1VärmlandS1677-1794 U2008-12-025003
Nedre Ullerud-D1VärmlandS1677-1860 U2010-10-236374
Nedre Ullerud-F2VärmlandS1795-1865 U2012-08-025290
Nedre Ullerud-D2VärmlandS1861-1894 N2009-06-241786
Nedre Ullerud-F3VärmlandS1866-1894 N2009-06-253038

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Nedre Ullerud i Värmland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Frykerud Kil Stora Kil Grava Ransäter Övre Ullerud Ullerud Forshaga Alster Älvsbacka Nyed

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 090104
Län: -1779 Närkes och Värmlands län,
1779- Värmlands län.
Indelning: 1595 utbrutet Nyed.
Pastorat: -1882 (Stora) Kil,
1882-05-01-1926 Övre Ullerud,
1926-05-01-1961 eget.
1962- Nedre Ullerud och Övre Ullerud.
Husförhörslängd: (1733), 1751 -. Födelsebok: 1677.

Rosenberg 1882:
Nedra Ullerud. Sn i Kils hd, Vermlands län, kring Klarelfven, hvilken här korsas af Bergslagernas jernväg, som inom sn har stationerna Deje och Mölnbacka, båda äfven post- och telegrafstationer. 1,130 qv.-mil, hvaraf land 0,986 eller 22,809 tnld, 22 19/24 mtl, 3,513 inv., 1,500,700 kr. fastighetsvärde. Af sns många sjöar märkas Visten i n.v., V. Örten i n.o. och Lusten. Jordmånen är af vexlande beskaffenhet, vid elfven sandig. Öfver 2/3 af sn upptagas af stora egendomar: Mölnbacka bruk med sågverk, mindre jernväg m.m.; Qvarnfors bruk med sågverk och träoljefabrik; Dömle bruk; Dejefors bruk med sågverk och mindre jernväg; Hedås eller Skarsjötorp. Skjutsanstalter äro Torp och Nordsjötorp. 6 skolhus. Sn är annex till Kil.

Externa länkar

Sök Nedre Ullerud hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.