Släktforskning: 178008 , Grava, SD-kod: 178008

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (13 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Grava-D1VärmlandS1688-1774 U2008-12-023318
Grava-F1VärmlandS1688-1774 U2016-04-103326
Grava-V1VärmlandS1688-1828 N2005-07-241860
Grava-D2VärmlandS1775-1831 U2008-12-023357
Grava-F2VärmlandS1775-1860 U2008-12-227796
Grava-V2VärmlandS1828-1860 U2008-12-02821
Grava-D3VärmlandS1832-1860 U2008-12-022414
Grava-F3VärmlandS1843-1850 N2006-11-261000
Grava-F8VärmlandS1861-1876 N2010-10-302407
Grava-D4VärmlandS1861-1884 N2010-10-302229
Grava-F9VärmlandS1876-1891 N2010-10-302775
Grava-D5VärmlandS1885-1894 N2010-10-30875
Grava-F10VärmlandS1892-1894 N2010-10-30574

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Grava i Värmland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Frykerud Nor Segerstad Kil Stora Kil Svea livgarde Skoghalls kbfd Karlstad Västerstrand Forshaga Nedre Ullerud Karlstads stadsförs Karlstads domkyrkoförs Karlstads landsförs Hammarö Norrstrand Alster Östra Fågelvik

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 090106
Län: -1779 Närkes och Värmlands län,
1779- Värmlands län.
Indelning: 1908-11-01 utbrutet Forshaga.
Pastorat: -1584 Tingvalla (Karlstads landsförsamling),
1584-0306-1591 eget,
1591-1649 Karlstad,
1649-12-07-1908 eget,
1908-11-01-1919 Grava och Forshaga,
1919-05-01- eget.
Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1688-.
Övrigt: förväxla ej med Glava eller Gräve, födelser vid Skåre (Magnusson) privata förlossningshem 1916-1938, Vendela Engströms förlossningshem, Klingerud, 1929-1930 samt Hynboholms spädbarnshem -1942 införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Grafva i Vermlands län, Karlstads hd. Sn närmast n. om Karlstad kring Klarelfven, skuren af N.v. stambanan, hvilken har station vid Skåre, som äfven är post- och telegrafstation. 1,470 qv.-mil, hvaraf land 1,385 eller 32,062 tnld, 41 1/12 mtl, 5,261 inv., 2,908,100 kr. fastighetsvärde. Grannskapet till Karlstad är af stor vigt för sn, i hvilken förekomma åtskilliga fabriker, såsom Hults och Skåre ångsågar, Forshaga trämassefabrik, glasbruk och sågverk och Färjestads bryggeri. Flere större jordegendomar förekomma. Staten eger sex indr. boställen tills. 4 mtl. På elfven eger liflig trafik rum, för hvilken en liten kanal anlagts vid Forshaga. Sn eger 9 större och mindre skolhus. Grafva utgör ett regalt pastorat af 2 kl. i Karlstads stift.

Externa länkar

Sök Grava hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.