Släktforskning: 186301 , Hällefors, SD-kod: 186301

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Hällefors-F1VästmanlandT1676 - 1693 N2001-12-31807
Hällefors-D4VästmanlandT1676 - 1717 N2003-11-26867
Hällefors-V2VästmanlandT1676-1719 N2003-11-26385
Hällefors-F2VästmanlandT1698 -1717 N2001-12-31848
Hällefors-D1VästmanlandT1898-1920 N2006-10-111416

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Hällefors i Västmanland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Gåsborn Grythyttan Hjulsjö

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 050505
Län: -1779 Närkes och Värmlands län,
1779- Örebro län, del från Värmlands län till Örebro län och tvärtom 1940.
Indelning: 1644 utbruten ur Grythyttan som kapellförsamling,
1675 annexförsamling.
Pastorat: 1644-1801 Grythyttan,
1802-1982 eget, 1983- Hällefors och Hjulsjö.
Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1676-.
Övrigt: födelser vid Hälleförs sjukstuga 1930-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.

Rosenberg 1882:
Hellefors i Örebro län. Sn i Grythyttans blg, utgörande länets nordvestligaste del kring Svartelfven och de hennes område tillhörande sjöarne Norrelgen, Söderelgen och andra. Gränstrakterna äro i n. Dalarne, i v. Vermland, i s. Grythyttans sn, i ö. Hjulsjö och Ljusnarsbergs snr. Bergslagernas jernväg genomgår s. delen och har stationer vid Sikfors och Hellefors, båda äfven post- och telegrafstationer, den senare belägen 13,4 mil s.v. om Falun och 31,3 mil n.o. om Göteborg. 3,992 qv.-mil, hvaraf land 3,557 eller 82,324 tnld, 29 13/32 mtl, 4,082 inv., 1,991,000 kr. fastighetsvärde. Skogklädd bergstrakt, i synnerhet v. delen; för öfrigt märkas vidsträckta moar och träsk samt talrika småsjöar; jordmånen är föga lönande för åkerbruk. Bergsbruket, ännu hufvudnäring, är derför hvad som befolkat dessa trakter. De första bebyggarne torde varit i Karl IX:s tid inkallade finnar, hvilkas försvenskade ättlingar qvarlefva vid gränsen till Dalarne. Största egendomarne äro Hellefors bruk, upptagande 2/3 af sn, och Sikfors bruk, under hvilka lyda talrika hemman samt vigtiga grufvor och verk. Vid Sikfors ligger Nyttorps gästgifvaregård. 6 skolhus. Sn utgör ett konsistorielt pastorat af 3 kl. i Vesterås stift. - Hellefors bruk i denna sn, en af mellersta Sveriges betydligaste egendomar, har hufvudgården liggande vid Svartelfven nära kyrkan och Hellefors jernvägsstation, vid den i Gustaf II Adolfs tid upptäckta silfvergruvan. Mot slutet af 1700-talet började jernverksrörelsen, som nu är mycket betydande, medan silfvertillverkningen de senare åren nedlagts. Det egentliga bruket är tax. 120,000 kr., Hellefors qvarn 5,000 kr., såg 10,000 kr., Karlsdals bruk 18,000 kr., Silkens masugn 20,000 kr., qvarn 1,000 kr., såg 500 kr., Säfvenfors qvarn 1,500 kr. och såg 3,000 kr. Jordegendomen består af Hellefors 2 11/16 mtl, Badstuguhöjden 1/8, Karlsdal 1/4, Damshöjden 1 3/8, Fjellbo 1, Gäddsjön 11/16, Gillershöjden 1 5/32, Hedgårdarne 5/8, Kullberget 1/4, Knuthöjden 25/32, Löfsjön 1/4, Löfåsen 1/8, Mången 9/16, Nätsjön 13/32, Pantsartorp 7/8, Silken 1, Säfsjön 1, Silfergrufvan 3 7/8, Småsjömarken 3/8, Sjöbacken 1/4, Tomsjön 1 1/4, Ulfberget 3/4, Vraket 7/16, tills. 20 3/32 mtl, tax. 1,150,700 kr. eller alt inom sn 1,329,700 kr. Inom grannsn Grythyttan eger Hellefors bolag: Svartelfstorp 1/4 mtl, Brevik 1/4, Flintenhäll 1/4, Holmkärn 1/4 och Hult 1/2, tills. 1 1/2 mtl, tax. 126,700 kr.; vidare i Ljusnarsbergs sn: Smalkärn 13/272 mtl och Morkärn 11/340, tills. tax. 7,000 kr. Bolaget eger i Vermlands län, Fernebo hd, Gåsborns sn: Elfsjöhyttans masugn och Gustafsströms jernbruk med tillhörande jord, tills. tax. 465,700 kr. Uppskattningsvärdet utgör för alt 1,929,100 kr.

Externa länkar

Sök Hällefors hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.