Släktforskning: 188101 , Kumla, SD-kod: 188101

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Kumla-F1NärkeT1697-1749 N2007-01-073474

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Kumla i Närke

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Tångeråsa Kvistbro Viby Edsberg Knista Hidinge Hackvad Kräcklinge Vintrosa Hardemo Tysslinge Lerbäck Gräve Täby Längbro Mosjö Hallsberg Ånsta Svea trängkår Örebro Sankt Nikolai Örebro södra Örebro norra Örebro Olaus Petri Almby Gällersta Ekeby Sköllersta Svennevad Norrbyås Asker

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 041104
Pastorat: -1862 Kumla och Hallsberg,
1862-1961 eget,
1962- Kumla och Hardemo.
Husförhörslängd: 1723- Födelsebok: 1697-.

Rosenberg 1882:
Kumla i Örebro län, Kumla hd. Sn kring jernvägen Hallsberg-Örebro, sträckande sig från V. stambanan och Hallsbergs station i s. fram till Teljeån och Mosjön i n. 1,044 qv.-mil, hvaraf land 1,007 eller 23,298 tnld, 114 1/4 mtl, 5,769 inv., 3,442,500 kr. fastighetsvärde. Bördig slätt med delvis sanka marker; åsar gå i mellersta delen från n. till s. Skog finnes äfven. Den talrika befolkningen idkar mycket skodonstillverkning (med afsättning i Stockholm och annanstädes) och kalkstensbrytning. En större egendom är Säbylund. Nära kyrkan märkes Kumla jernvägs-, post- och telegrafstation 0,6 mil från Hallsberg och 1,7 mil från Örebro. Mera sydligt breder sig exercisfältet Sanna hed med magasin, paviljonger o. dyl. En del af handelsplatsen Hallsberg ligger på Kumla sns område. Byn Kumla har 1 mtl länsmansboställe, bryggeri, flere handelsbodar o.s.v. Inom sn märkas 5 skolhus och 2 bönhus. Kumla utgör ett regalt pastorat af 1 kl. i Strengnäs stift.

Externa länkar

Sök Kumla hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Digitaliserat byregister från den s.k Samzeliussamlingen