Släktforskning: 251301 , Överkalix, SD-kod: 251301

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Överkalix-F1NorrbottenBD1691-1774 N2005-11-292349
Överkalix-H1NorrbottenBD1769-1793 N2004-12-162281
Överkalix-H2NorrbottenBD1796-1814 N2004-12-202824

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Överkalix i Norrbotten

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Överkalix nedre kbfd

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Överkalix 251301
Pastoratskod: 110702
Namn: -1909 Över-Kalix,
1910- Överkalix.
Län: -1810 Västerbottens län,
1810-05-21 - Norrbottens län.
Indelning: 1637 utbruten ur Kalix (Nederkalix) som kapellförsamling,
1939-01-01 indelad i två kbfd: Överkalix nedre (Överkalix) kbfd och Överkalix övre (Lansjärvs) kbfd, 1978-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Pastorat: 1637-1644 Kalix, 1644-04-18- eget.
Husförhörslängd: (1693), 1730-. Födelsebok: (1691), 1709 -.

Överkalix kbfd 251300
Namn: 1939-01-01-1965 Överkalix nedre kbfd,
1966-1978-12-31 Överkalix kbfd.
Indelning: 1939-01-01 bildat inom Överkalix församling, 1978-12-31 upplöst.

Rosenberg 1882:
Öfverkalix. Sn och eget tg i Kalix domsaga, Norrbottens län, samt ett konsist. pastorat af 2 kl. i Hernösands stift, belägen hufvudsakligen kring Kalixelf, som vid kyrkobyn upptager Ängesån och andra tillflöden. 24,995 qv.-mil, hvaraf land 23,647 eller 547,259 tnld, 34 25/96 mtl, 4,128 inv., 1,271,463 kr. fastighetsvärde, deraf ej mindre än 406,163 kr. för egendom tillhörig staten, hvars kronoparker omfatta mer än hälften af området. Myrar upptaga till mycket stor del denna i allmänhet för åkerbruk föga tjenliga trakt. Kyrkobyn har Öfverkalix postexpedition och marknadsplats (marknad i Januari) samt gästgifvaregården och tingsstället Bränna. Härifrån befordras till Västanäs 2,7 mil och Landsån 2,6 mil. Utom ett litet garfveri har sn endast två sågverk, de betydliga Gyljen, med qvarn, och Rödupp, båda med många skogshemman lydande under sig.

Externa länkar

Sök Överkalix hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.