Släktforskning: Ö

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö (172 register)||Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Öckerö-V1BohuslänO1684-1860 N2007-09-111237
Öckerö-D1BohuslänO1684-1860 U2007-07-183501
Öckerö-F1BohuslänO1684-1860 U2016-04-105103
Öckerö-I1BohuslänO1709-1894 U2011-11-082577
Öckerö-U1BohuslänO1709-1894 U2011-11-082291
Öckerö-H1BohuslänO1800-1802 N2012-03-231920
Öckerö-H2BohuslänO1802-1807 N2012-04-013208
Öckerö-H3BohuslänO1808-1813 U2012-04-083194
Öckerö-H4BohuslänO1814-1816 N2012-04-092069
Öckerö-H5BohuslänO1816-1819 N2012-05-011919
Öckerö-H6BohuslänO1820-1824 N2012-05-171913
Öckerö-F2BohuslänO1836-1860 U2016-04-101213
Öckerö-D2BohuslänO1861-1886 N2011-10-231004
Öckerö-F3BohuslänO1861-1886 N2011-10-141806
Öckerö-V2BohuslänO1861-1886 N2011-11-21418
Öckerö-F4BohuslänO1886-1894 N2011-10-15813
Öckerö-V3BohuslänO1887-1894 N2011-10-15185
Öckerö-D11BohuslänO1887-1894 N2011-10-24352
Ödeborg-D1DalslandP1688-1920 N2010-07-204102
Ödeborg-F1DalslandP1688-1920 N2010-10-316614
Ödeborg-V2DalslandP1690-1747 N2010-07-24187
Ödeborg-V1DalslandP1748-1792 N2003-03-20276
Ödeborg-V3DalslandP1793-1920 U2015-09-28573
Ödenäs-D1VästergötlandP1688-1726 N2008-09-3076
Ödenäs-F1VästergötlandP1688-1920 U2013-05-212678
Ödenäs-V1VästergötlandP1698-1861 N2008-09-30272
Ödskölt-F1DalslandP1734-1860 U2009-10-223051
Ödskölt-V1DalslandP1734-1860 N2006-10-15804
Ödskölt-D1DalslandP1734-1860 N2004-09-162133
Ödskölt-V2DalslandP1861-1920 N2006-09-16452
Ödskölt-D2DalslandP1861-1920 N2006-09-161233
Ödskölt-F2DalslandP1861-1920 N2007-10-011899
Ödsmål-F1BohuslänO1714-1765 U2013-09-291442
Ödsmål-V1BohuslänO1715-1765 U2013-09-29372
Ödsmål-D1BohuslänO1728-1765 N2012-11-21730
Ödsmål-F2BohuslänO1766-1838 U2015-11-233187
Ödsmål-D2BohuslänO1766-1838 U2018-07-111971
Ödsmål-V2BohuslänO1766-1838 U2016-06-16719
Ödsmål-V3BohuslänO1839-1861.04 U2017-02-10303
Ödsmål-D3BohuslänO1839-1861.07 N2017-08-16682
Ödsmål-F3BohuslänO1839-1861.08 N2017-07-231159
Ödsmål-F4BohuslänO1861-1876 U2017-07-24845
Ödsmål-V4BohuslänO1861-1895 U2017-02-10338
Ödsmål-D4BohuslänO1861-1895 N2017-08-161205
Ödsmål-F5BohuslänO1877-1894 N2017-07-23795
Ödsmål-D21BohuslänO1885-1920 N2017-08-16738
Ödsmål-F6BohuslänO1895-1914.08 N2017-07-23713
Ödsmål-F7BohuslänO1914.09-1940 N2017-08-24691
Öja-F1GotlandI1714-1752 N2018-02-21322
Öja-D2GotlandI1753-1847 N2018-04-01962
Öja-F2GotlandI1753-1847 N2018-03-031417
Öja-D3GotlandI1848-1860 N2018-04-01136
Öja-F3GotlandI1848-1860 N2018-03-05293
Ölme-V1VärmlandS1674-1696 N2018-01-19272
Ölme-D1VärmlandS1749-1838 N2005-02-117239
Önum-V1VästergötlandR1688-1920 N2001-12-31373
Önum-F1VästergötlandR1688-1920 N2001-12-311747
Önum-D1VästergötlandR1688-1920 U2014-11-18966
Ör-V11DalslandP1647-1700 N2017-01-25136
Ör-F11DalslandP1688-1701 N2019-07-15424
Ör-F12DalslandP1702-1751 N2019-07-151411
Ör-D1DalslandP1707-1830 U2014-02-154964
Ör-V1DalslandP1707-1930 N2006-10-152916
Ör-F13DalslandP1752-1814 N2019-07-152470
Ör-F23DalslandP1811,1885.11-1895.05 N2019-08-22526
Ör-F19DalslandP1815-1859 U2019-07-153929
Ör-D2DalslandP1831-1930 N2006-10-154718
Ör-F21DalslandP1860-1869 N2019-08-11991
Ör-F22DalslandP1870-1885.11.18 N2019-08-111284
Ör-F24DalslandP1895-1924 N2019-09-041269
Ör-F2DalslandP1925-1930 U2019-09-04199
Öra-F4VästergötlandP1879-1894 N2017-09-16207
Örby-V1VästergötlandP1738-1810 N2003-03-31703
Örby-F1VästergötlandP1762-1810 N2003-03-312410
Örby-D1VästergötlandP1762-1810 N2005-09-041825
Örgryte-D2VästergötlandO1798-1861 N2019-10-072447
Örgryte-F5VästergötlandO1861-1879 N2019-08-041755
Örgryte-D5VästergötlandO1861-1879 N2017-05-221197
Örgryte-D6VästergötlandO1880-1891 N2017-04-281696
Örgryte-D7VästergötlandO1892-1894 N2017-01-22455
Örgryte-D11VästergötlandO1895-1898 N2016-12-20698
Örgryte-D12VästergötlandO1898-1901 N2016-11-21695
Örgryte-D13VästergötlandO1900-1906.12.04 N2019-07-281772
Örgryte-D14VästergötlandO1906.12.06-1913.07.14 N2019-05-211962
Örgryte-D15VästergötlandO1913.07.15-1921 N2019-05-052546
Örgryte-D16VästergötlandO1922-1933.08.25 N2019-01-262931
Örgryte-D17VästergötlandO1933.08.29-1938.05.27 N2018-12-151506
Örgryte-V17VästergötlandO1935-1940 N2019-02-012344
Örgryte-V18VästergötlandO1940-1945 N2018-07-242368
Örkelljunga-F1SkåneL1722-1749 U2014-10-251344
Örkelljunga-D1SkåneL1722-1749 U2014-10-25989
Örkelljunga-V1SkåneL1722-1749 U2014-10-25317
Örkelljunga-V2SkåneL1750-1772 U2014-10-25313
Örkelljunga-F2SkåneL1751-1772 U2014-10-251284
Örkelljunga-D2SkåneL1751-1772 U2014-10-251002
Örkelljunga-F3SkåneL1773-1786 U2014-10-25790
Örkelljunga-D3SkåneL1773-1786 U2015-05-04538
Örkelljunga-V3SkåneL1773-1786 U2014-10-25191
Örkelljunga-D4SkåneL1787-1802 U2014-10-25696
Örkelljunga-F4SkåneL1787-1802 U2014-10-251120
Örkelljunga-V4SkåneL1787-1802 U2014-10-25232
Örkelljunga-V5SkåneL1803-1812 U2014-10-25163
Örkelljunga-D5SkåneL1803-1812 U2014-10-25590
Örkelljunga-F5SkåneL1803-1812 U2014-10-25730
Örkelljunga-V6SkåneL1812-1814 U2014-10-2536
Örkelljunga-D6SkåneL1813-1814 U2014-10-2582
Örkelljunga-F6SkåneL1813-1828 U2014-10-251321
Örkelljunga-V11SkåneL1814-1842 U2014-10-25697
Örkelljunga-D7SkåneL1815-1863 U2014-10-252635
Örkelljunga-F7SkåneL1829-1863 U2014-10-253361
Örkelljunga-V13SkåneL1854-1864 U2014-10-25170
Örkelljunga-V14SkåneL1863-1869 U2014-10-25147
Örkelljunga-D11SkåneL1863-1869 U2014-10-25440
Örkelljunga-F8SkåneL1863-1869 U2014-10-25670
Örkelljunga-F9SkåneL1870-1876 U2014-10-25682
Örkelljunga-V15SkåneL1870-1884 U2014-10-25358
Örkelljunga-D12SkåneL1870-1884 U2014-10-25857
Örkelljunga-F10SkåneL1876-1894 U2015-03-151760
Örkelljunga-D13SkåneL1884-1895 U2014-12-29680
Örkelljunga-V16SkåneL1884-1895 U2014-10-25231
Örkelljunga-F11SkåneL1895-1911 U2014-10-251551
Örkelljunga-V17SkåneL1896-1925 U2014-10-25689
Örkelljunga-F12SkåneL1912-1920 U2014-10-25801
Örkelljunga-F13SkåneL1921-1940 U2014-10-251684
Örkelljunga-V18SkåneL1926-1940 U2014-10-25522
Örsås-V1VästergötlandP1689-1748 N2017-12-17160
Östad-V1VästergötlandP1672-1679 N2017-12-1520
Östad-F2VästergötlandP1715-1938 N2010-12-045788
Östad-D1VästergötlandP1716-1938 N2011-03-244172
Östad-V2VästergötlandP1753-1937 N2011-03-121184
Österfärnebo-F1GästriklandX1898-1920 N2009-04-101931
Österlövsta-F11UpplandC1661-1727 N2013-01-085357
Österlövsta-V1UpplandC1702-1789 N2008-03-031907
Österlövsta-D1UpplandC1702-1792 N2008-09-275414
Österlövsta-F12UpplandC1727-1768 N2013-01-083959
Österlövsta-F1UpplandC1769-1835 U2010-04-236368
Österlövsta-F5UpplandC1836-1870 N2011-02-233583
Österlövsta-V16UpplandC1861-1880 N2011-02-22552
Österlövsta-D2UpplandC1861-1885 N2010-08-131883
Österlövsta-F2UpplandC1871-1893 N2010-11-112399
Österplana-V1VästergötlandR1732-1809 N2016-09-26421
Östervåla-D1UpplandU1684-1697 N2014-04-04620
Östervåla-V1UpplandU1684-1697 N2014-04-04165
Östervåla-F1UpplandU1684-1697 N2014-04-04686
Östhammar-F1UpplandC1822-1894 U2009-06-061267
Östra Tollstad-V1ÖstergötlandE1671-1800 N2006-07-26797
Öttum-V1VästergötlandR1688-1763 N2017-05-11195
Överkalix-F1NorrbottenBD1691-1774 N2005-11-292349
Överkalix-H1NorrbottenBD1769-1793 N2004-12-162281
Överkalix-H2NorrbottenBD1796-1814 N2004-12-202824
Överselö-F1SödermanlandD1670-1690 N2015-11-30359
Överselö-V1SödermanlandD1670-1690 N2015-11-30139
Överselö-F2SödermanlandD1690-1788 N2015-11-303149
Överselö-D2SödermanlandD1696-1788 N2015-11-302537
Överselö-V2SödermanlandD1696-1788 N2015-11-30886
Överselö-D3SödermanlandD1789-1830 N2015-10-311345
Överselö-F3SödermanlandD1789-1837 N2015-11-161679
Överselö-V3SödermanlandD1789-1840 N2015-11-07537
Överselö-D11SödermanlandD1831-1861 N2015-10-21986
Överselö-F4SödermanlandD1838-1861 N2015-06-26976
Överselö-V11SödermanlandD1841-1861 N2015-11-07240
Överselö-F6SödermanlandD1862-1875 N2015-06-07542
Överselö-V6SödermanlandD1862-1878 N2015-11-07175
Överselö-D6SödermanlandD1862-1880 N2015-10-18518
Överselö-F7SödermanlandD1876-1894 N2015-05-28702
Överselö-V12SödermanlandD1879-1894 N2015-11-07164
Överselö-D12SödermanlandD1881-1894 N2015-10-16345
Överselö-D13SödermanlandD1895-1914 N2015-10-16396
Överselö-F8SödermanlandD1895-1928 U2015-05-011082
Överselö-V13SödermanlandD1895-1929 N2015-11-07264
Överselö-D14SödermanlandD1915-1937 N2015-10-16432
Öxabäck-V1VästergötlandP1668-1792 N2017-12-18306

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster