Släktforskning: K

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K (264 register)|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö||Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Kalmar-V3UpplandC1800-1861 N2016-05-01227
Kalmar-F3UpplandC1800-1861.09 N2016-05-011000
Kalmar-D3UpplandC1800-1861.09 N2016-05-01917
Kalmar-F5UpplandC1861-1880 N2016-05-29403
Kalmar-V5UpplandC1861-1886 N2016-05-29118
Kalmar-D5UpplandC1861-1894 N2016-05-29478
Kareby-F1BohuslänO1815-1839 N2015-05-141110
Kareby-D1BohuslänO1815-1839 N2014-10-20748
Kareby-V1BohuslänO1815-1839 N2014-10-12235
Kareby-F3BohuslänO1840-1860 U2018-11-201068
Kareby-V3BohuslänO1840-1861 N2014-10-12202
Kareby-D3BohuslänO1840-1861 U2014-11-13637
Kareby-F13BohuslänO1861-1884 N2015-05-141066
Kareby-D11BohuslänO1861-1884 N2014-10-22817
Kareby-V12BohuslänO1861-1894 N2014-10-14307
Kareby-D12BohuslänO1885-1894 N2014-10-30220
Kareby-F4BohuslänO1885-1894 N2015-05-14371
Kareby-D13BohuslänO1895-1920 N2014-11-13559
Kareby-F5BohuslänO1895-1925 U2018-11-20713
Kareby-V13BohuslänO1895-1928 N2014-10-20201
Kareby-F6BohuslänO1925-1935 N2018-11-20152
Karl Gustav-V1HallandN1689-1780 N2017-12-01271
Karlskoga-V1VärmlandT1702-1726.03 N2017-05-20595
Karlskoga-D1VärmlandT1702-1726.04 N2018-03-181624
Karlskoga-V11VärmlandT1727-1727 N2017-05-218
Karlskoga-V2VärmlandT1733-1739.01 N2017-05-21220
Karlskoga-V3VärmlandT1739-1754.06 N2017-05-21511
Karlskoga-D11VärmlandT1740-1770 N2018-03-182783
Karlskoga-V12VärmlandT1754.07-1774 N2017-05-21662
Karlstens slottsförsamling-V1BohuslänO1694-1736 N2017-05-2095
Karlstens slottsförsamling-F1BohuslänO1694-1737 N2018-01-15369
Karlstens slottsförsamling-D1BohuslänO1717-1718 N2018-01-1880
Karlstens slottsförsamling-F2BohuslänO1734-1790 N2018-01-15333
Karlstens slottsförsamling-D2BohuslänO1734-1790 N2018-01-18919
Karlstens slottsförsamling-V2BohuslänO1737-1790 N2017-05-20114
Karlstens slottsförsamling-F3BohuslänO1791-1860 N2018-01-29359
Karlstens slottsförsamling-V3BohuslänO1791-1861 N2017-05-20122
Karlstens slottsförsamling-D3BohuslänO1791-1861 N2018-01-29542
Karlstens slottsförsamling-D4BohuslänO1861.02-1882.07 N2018-02-05137
Karlstens slottsförsamling-V12BohuslänO1861-1881 N2017-05-2086
Karlstens slottsförsamling-F5BohuslänO1861-1882.04 N2018-02-05201
Katarina-V1SödermanlandA1654-1666 N2018-01-21643
Katarina-V2SödermanlandA1666.09-1672 N2018-02-07636
Katarina-V3SödermanlandA1673-1684 N2018-03-181171
Katarina-V4SödermanlandA1685-1692 U2018-03-30938
Katarina-V5SödermanlandA1690.08-1695.01 N2018-03-27534
Katarina-D1SödermanlandA1939-1946 N2010-08-204910
Kilanda-V1VästergötlandP1697-1787 N2017-09-18215
Kilanda-D1VästergötlandP1697-1899 N2011-04-231628
Kilanda-F1VästergötlandP1697-1920 N2007-07-202668
Kinnarumma-V1VästergötlandP1681-1748 N2017-11-26244
Kinne-Kleva-V1VästergötlandR1693-1756.01 N2017-03-30121
Klinte-F2GotlandI1681-1920 N2005-09-024015
Klinte-D2GotlandI1681-1920 N2001-12-312672
Klinte-V2GotlandI1691-1920 U2006-12-051029
Klädesholmen-D1BohuslänO1795-1920 N2003-03-251828
Klädesholmen-V1BohuslänO1795-1920 N2003-03-25542
Klädesholmen-F1BohuslänO1795-1920 N2003-03-252782
Klädesholmen-H11BohuslänO1801-1809 N2012-10-241632
Klädesholmen-H01BohuslänO1816-1821 N2015-05-01707
Klädesholmen-U1BohuslänO1828-1860 N2015-06-21672
Klädesholmen-H15BohuslänO1833-1835 N2013-06-23523
Klädesholmen-H4BohuslänO1847-1854 N2013-05-19721
Klädesholmen-U2BohuslänO1861-1880 N2015-06-26252
Klädesholmen-I2BohuslänO1861-1880 N2015-06-26277
Klädesholmen-F2BohuslänO1921-1929 U2013-09-23138
Klädesholmen-V2BohuslänO1921-1929 N2013-04-2743
Klädesholmen-D2BohuslänO1921-1941 N2013-04-27198
Klövedal-D1BohuslänO1688-1778 U2019-04-021150
Klövedal-F1BohuslänO1688-1778 U2018-10-141683
Klövedal-V1BohuslänO1689-1808 U2018-07-12693
Klövedal-D13BohuslänO1779-1808 U2019-04-02756
Klövedal-F13BohuslänO1779-1808 U2018-06-041091
Klövedal-F14BohuslänO1809-1861 U2015-11-162070
Klövedal-D14BohuslänO1809-1861 U2014-02-211529
Klövedal-V2BohuslänO1809-1929 U2013-02-131059
Klövedal-F15BohuslänO1862-1880 N2012-11-04735
Klövedal-D11BohuslänO1862-1896 N2012-12-02877
Klövedal-F16BohuslänO1881-1894 N2012-11-04574
Klövedal-F17BohuslänO1895-1929 N2012-11-04809
Klövedal-D12BohuslänO1896-1929 N2012-12-02804
Knista-F1NärkeT1816-1829,1862-1895 N2007-01-072242
Knista-D1NärkeT1862-1870 N2008-04-03307
Knutby-D3UpplandC1768-1819 N2016-07-281713
Knutby-F3UpplandC1768-1822 N2016-07-282393
Knutby-V3UpplandC1768-1825 N2016-07-28618
Knutby-D4UpplandC1819-1861 N2016-08-301300
Knutby-F4UpplandC1823-1861 N2016-08-301907
Knutby-V4UpplandC1826-1861 N2016-08-30426
Knutby-V6UpplandC1862-1875 N2016-09-19193
Knutby-D6UpplandC1862-1875.08 N2016-09-19459
Knutby-F6UpplandC1862-1875.08 N2016-09-19738
Knutby-D7UpplandC1875.09-1888.07 N2016-10-07426
Knutby-F7UpplandC1875.09-1889 N2016-10-06778
Knutby-V7UpplandC1875-1889 N2016-10-07224
Korsberga-F2VästergötlandR1727-1850 U2016-04-112550
Korsberga-V3VästergötlandR1727-1920 N2003-09-06716
Korsberga-D1VästergötlandR1727-1920 N2003-11-132838
Korsberga-F3VästergötlandR1851-1920 N2003-09-061976
Kristinehamn-V1VärmlandS1645-1683 N2018-01-03467
Krokstad-F1BohuslänO1688-1799 U2014-02-095733
Krokstad-V1BohuslänO1688-1799 U2014-02-091326
Krokstad-D1BohuslänO1688-1799 N2001-12-315189
Krokstad-F2BohuslänO1800-1920 U2017-10-278959
Krokstad-V2BohuslänO1800-1920 U2009-09-171759
Krokstad-D2BohuslänO1800-1920 U2009-11-046577
Krokstrand-D5BohuslänO1922-1938 N2013-04-03262
Kroppa-V1VärmlandS1687-1721 N2012-03-24235
Kroppa-D1VärmlandS1687-1721 U2013-03-18682
Kroppa-F1VärmlandS1687-1721 U2013-02-101158
Kroppa-V2VärmlandS1722-1759 N2013-04-01279
Kroppa-D2VärmlandS1722-1759 N2013-03-18938
Kroppa-F2VärmlandS1722-1759 U2012-03-171177
Kräklingbo-D1GotlandI1688-1742 N2018-08-07283
Kräklingbo-F2GotlandI1688-1743 N2018-05-06336
Kräklingbo-F3GotlandI1744-1796 N2018-05-14301
Kräklingbo-D2GotlandI1744-1796 N2018-10-14279
Kräklingbo-F4GotlandI1796-1841.03 N2018-05-22295
Kräklingbo-D11GotlandI1796-1852 N2018-10-21317
Kräklingbo-F5GotlandI1841-1861.01 N2018-05-22203
Kräklingbo-D3GotlandI1853-1860 N2018-10-2145
Kullings-Skövde-V1VästergötlandP1688-1706 N2017-09-1799
Kumla-F1NärkeT1697-1749 N2007-01-073474
Kungshamn-V3BohuslänO1627-1897 U2018-03-223796
Kungshamn-F6BohuslänO1658-1851 U2018-01-156000
Kungshamn-D3BohuslänO1658-1915 N2005-05-101707
Kungshamn-F1BohuslänO1785-1872 N2005-04-032003
Kungshamn-V2BohuslänO1785-1920 N2005-02-211382
Kungshamn-D2BohuslänO1785-1930 U2019-01-263294
Kungshamn-F7BohuslänO1851-1897 N2001-12-315291
Kungshamn-F2BohuslänO1873-1899 N2005-10-162053
Kungshamn-F5BohuslänO1900-1920 N2005-04-032257
Kungshamn-V1BohuslänO1921-1929 N2001-12-31152
Kungshamn-F3BohuslänO1921-1931 U2017-02-19497
Kungsholm-V1SödermanlandA1672-1687 N2018-01-23235
Kungs-Husby-V1UpplandC1764-1837 N2017-08-29350
Kungs-Husby-D1UpplandC1764-1838 U2017-08-17966
Kungs-Husby-F2UpplandC1801-1861 N2017-07-14920
Kungs-Husby-V11UpplandC1838-1861 N2017-08-29109
Kungs-Husby-D2UpplandC1839-1861 N2017-08-15319
Kungs-Husby-F4UpplandC1862-1877.04 N2017-08-29257
Kungs-Husby-D3UpplandC1862-1894 N2017-09-05386
Kungs-Husby-F5UpplandC1877.08-1895.01 N2017-09-04281
Kungslena-D1VästergötlandR1690-1920 N2004-12-162229
Kungslena-V1VästergötlandR1747-1920 N2004-12-16701
Kungslena-F1VästergötlandR1787-1920 N2005-05-093286
Kungsängen-V3UpplandB1763-1830 N2017-10-13370
Kungsängen-F3UpplandB1763-1831 N2017-09-161305
Kungsängen-D3UpplandB1763-1831 U2017-10-161520
Kungsängen-D4UpplandB1831-1861 N2017-10-26530
Kungsängen-F4UpplandB1831-1861 N2017-10-26461
Kungsängen-V4UpplandB1831-1870.05 N2017-10-26168
Kungsängen-F6UpplandB1861-1889.03 N2017-11-15596
Kungsängen-D12UpplandB1861-1894 N2017-11-16465
Kungsängen-V11UpplandB1862-1894 N2017-11-15137
Kungsäter-V1HallandN1689-1794 N2017-12-05348
Kungälv-F1BohuslänO1696-1730 N2005-11-291821
Kungälv-V1BohuslänO1795.12-1860 N2016-07-17688
Kungälv-D11BohuslänO1795-1861 N2016-06-251740
Kungälv-F2BohuslänO1796-1843 N2005-12-241229
Kungälv-F4BohuslänO1844-1860 N2016-04-24441
Kungälv-F6BohuslänO1861-1875 N2016-04-24397
Kungälv-V3BohuslänO1861-1891 N2016-08-14155
Kungälv-D12BohuslänO1861-1891 N2016-06-25732
Kungälv-F7BohuslänO1876-1894 N2016-05-01459
Kungälv-D13BohuslänO1892-1894 N2016-06-2564
Kungälv-V4BohuslänO1892-1894 N2016-08-1418
Kungälv-D14BohuslänO1895-1906 N2016-06-25413
Kungälv-F8BohuslänO1895-1909 N2016-05-01450
Kungälv-V8BohuslänO1895-1910 N2016-07-26142
Kungälv-D15BohuslänO1907-1920 N2016-06-25372
Kungälv-F9BohuslänO1910-1920 N2016-05-10395
Kungälv-V5BohuslänO1911-1936 N2016-10-23490
Kville-H21BohuslänO1860-1860 N2012-02-196474
Kville-F1BohuslänO1860-1920 U2011-11-078697
Kville-H22BohuslänO1870-1870 N2012-04-026665
Kville-H23BohuslänO1880-1880 N2012-11-166716
Kville-H24BohuslänO1890-1890 N2013-01-195105
Kville-D1BohuslänO1895-1920 N2001-12-311962
Kville-H25BohuslänO1900-1900 N2013-04-074743
Kville, Fjällbacka-D1BohuslänO1860-1894 N2001-12-314175
Kville, Fjällbacka-V1BohuslänO1860-1920 N2001-12-312030
Kville häradsrätt-B1BohuslänO1752-1769 N2013-06-14118
Kville häradsrätt-B2BohuslänO1770-1779 N2013-06-14161
Kville häradsrätt-B3BohuslänO1780-1789 N2013-06-14174
Kville häradsrätt-B4BohuslänO1790-1794 N2013-06-14185
Kville häradsrätt-B5BohuslänO1800-1816 N2013-06-14200
Kville häradsrätt-B6BohuslänO1817-1822 U2013-07-02144
Kville häradsrätt-B7BohuslänO1823-1828 N2013-06-14181
Kville häradsrätt-B8BohuslänO1829-1834 U2016-11-02211
Kville häradsrätt-B9BohuslänO1835-1839 U2016-11-02182
Kville häradsrätt-B10BohuslänO1840-1843 N2013-06-30139
Kville häradsrätt-B11BohuslänO1844-1846 N2013-06-30115
Kville häradsrätt-B12BohuslänO1847-1850 N2013-06-30137
Kville häradsrätt-B13BohuslänO1850-1852 N2013-06-30133
Kville häradsrätt-B14BohuslänO1853-1857 N2013-06-30199
Kville häradsrätt-B15BohuslänO1858-1861 N2013-06-30236
Kville häradsrätt-B16BohuslänO1862-1865 N2013-06-30196
Kville häradsrätt-B17BohuslänO1866-1870 N2013-06-30291
Kville häradsrätt-B18BohuslänO1871-1874 N2013-07-01289
Kville häradsrätt-B19BohuslänO1875-1877 N2013-07-01227
Kville häradsrätt-B20BohuslänO1878-1882 N2013-07-01317
Kville häradsrätt-B21BohuslänO1883-1886 N2013-07-01329
Kville häradsrätt-B22BohuslänO1887-1890 N2013-07-02303
Kville häradsrätt-B23BohuslänO1891-1894 N2013-07-01355
Kville häradsrätt-B24BohuslänO1895-1900 N2013-07-01533
Kville häradsrätt-B25BohuslänO1901-1903 N2013-07-01293
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B1BohuslänO1904-1905 N2017-04-17499
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B2BohuslänO1906-1907 N2017-04-17459
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B3BohuslänO1908-1908 N2017-04-17229
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B4BohuslänO1909-1909 N2017-04-17250
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B5BohuslänO1910-1910 N2017-04-17241
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B6BohuslänO1911-1912 N2017-04-17488
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B7BohuslänO1913-1914 N2017-04-17414
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B8BohuslänO1915-1916 N2017-04-17478
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B9BohuslänO1917-1918 N2017-04-17419
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B10BohuslänO1919-1920 N2017-04-17501
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B11BohuslänO1921-1922 N2017-04-17391
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B12BohuslänO1923-1924 N2017-04-17410
Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt-B13BohuslänO1925-1926 N2017-04-17422
Kvistbro-F6NärkeT1801-1815 N2018-03-20923
Kvistbro-D6NärkeT1801-1815 N2018-03-30738
Kvistbro-F7NärkeT1816-1841 N2018-03-022159
Kvistbro-D7NärkeT1816-1841 N2018-05-221180
Kvistbro-F8NärkeT1842-1861 N2017-11-262041
Kvistbro-F9NärkeT1862-1867.05 N2017-12-29768
Kvistbro-F10NärkeT1867.06-1877 N2018-02-081421
Kyrkefalla-FVästergötlandR1782-1836 U2014-05-303499
Kållered-F2VästergötlandO1831-1860 N2019-05-17412
Kållered-V2VästergötlandO1831-1861 N2019-05-17108
Kållered-D2VästergötlandO1831-1861.08 N2019-05-17383
Kållered-F4VästergötlandO1861-1875 N2019-06-11201
Kållered-D4VästergötlandO1861-1883 N2019-06-11301
Kållered-F5VästergötlandO1876-1886 N2019-06-16211
Kållered-V13VästergötlandO1884-1894 N2019-07-2827
Kållered-D13VästergötlandO1884-1894 N2019-08-17108
Kållered-F6VästergötlandO1887-1894 N2019-06-23122
Kållered-V11VästergötlandO1895-1923 N2019-07-28131
Kållered-F7VästergötlandO1895-1929 N2019-07-15455
Kållered-V12VästergötlandO1924-1950 N2019-08-11237
Kållered-F8VästergötlandO1930-1940 N2019-07-14128
Kårsta-F1UpplandAB1838-1859 N2007-04-17453
Källby-V1VästergötlandR1696-1798 N2016-11-06982
Källeryd-V1SmålandF1680-1897 N2003-01-13634
Källsjö-F1HallandN1688-1940 U2017-09-082452
Källsjö-D1HallandN1688-1940 U2017-09-081777
Källsjö-V1HallandN1688-1940 U2017-09-08560
Källunga-D11VästergötlandP1862-1894 N2013-09-30244
Käringön-F1BohuslänO1711-1820 U2007-11-29833
Käringön-V1BohuslänO1795-1850 U2015-11-16163
Käringön-D1BohuslänO1796-1920 U2015-11-231178
Käringön-F2BohuslänO1821-1920 U2015-11-161231
Käringön-V2BohuslänO1850-1920 N2011-10-10226
Kärna-F1ÖstergötlandE1695-1713 U2018-06-18247
Kärna-D1ÖstergötlandE1695-1717 N2018-06-18206
Kärna-V3ÖstergötlandE1808-1856 N2017-04-10361
Kärna-D3ÖstergötlandE1808-1856 N2018-06-18989
Kärna-F3ÖstergötlandE1808-1856 N2017-03-301296
Kärna-V5ÖstergötlandE1857-1860 N2017-02-2543
Kärna-D5ÖstergötlandE1857-1860 N2017-02-2565
Kärna-F5ÖstergötlandE1857-1860 N2017-02-25144
Kättilstad-D1ÖstergötlandE1718-1920 U2014-11-134561
Kättilstad-V1ÖstergötlandE1718-1920 N2006-07-011916
Kättilstad-F1ÖstergötlandE1718-1920 N2006-07-317602

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster