Ommöblerat sökformulär

Vi har möblerat om lite i vårt sökformulär för att det ska fungera bättre på mobiler och surfplattor. Rent funktionellt så ska det inte vara några skillnader för sökningar. Men det kan vara värt att notera att en del inmatningsfält har blivit omflyttade.

Länk till en testsökning

(Och ha lite överseende med att det kanske blinkar några konstiga färger och annat i texten ibland. Vi filar lite till på layouten när vi har testat på fler skärmstorlekar.)

Nytt sökformulär (2017)Gammalt sökformulär

Fulltextsökning

bathDet finns utökade möjligheter att söka på titel, adress och övrig information i vårt sökformulär. Detta är gjort med sk fulltextsökning. Fulltextsökning är en metod som alltså söker efter godtyckliga ord eller fraser i textfälten. Metoden tar också viss hänsyn till grammatiska variationer som t ex plural och bestämd form av vissa ord. I släktforskningssammanhang så finns det förstås problematik också och det är att ord ofta kan stavas på ”konstiga” sätt och därmed sätter grammatikdelen av sökningen ur spel. Så ofta behöver man verkligen ta till kreativa metoder för att söka effektivt.

Att bara söka på enstaka ord är intuitivt och enkelt, men det finns också några specialtecken som kan behöva användas för att lyckas få en mer komplett sökning. Exempel (sökning i titelfältet): ”sejlare” ger två träffar ”seilare” ger fyra andra träffar. Man kan göra båda sökningarna samtidigt genom att skriva ”sejlare|seilare” som då ger sex träffar. I det sista exemplet använder jag specialtecknet | (vertikalt lodrätt streck) som betyder eller. Lägg också märke till att sökningarna ovan faktiskt hittade både seiler och sejlaren. För att ge en liten hint om vad sejlare är för yrke så kan man också lägga lägga till repslagare till sökningen, ”seilare|sejlare|repslagare”. Då får man ganska många träffar och kan bl.a se att vi även hittar förkortningen repslag. Det finns också ett specialtecken för och-sökningar, nämligen & (ampersand). För mer komplicerade sökningar så kan man också gruppera med hjälp av parenteser samt blanda och– och ellersökningar, så här t.ex: ”(smed&(ges|gesell|gesäll))|smedgesäll|smedgesell|smedges” Denna sökning söker alltså efter ett antal variationer på hur smedgesäll kan vara skrivet. Förutom på titel så fungerar även denna typ av fulltextsökning också på adress- och övrigtfälten. Alla dessa tre sökfält är markerade med något avvikande bakgrundsfärg i sökformuläret. Notera att för just dessa fält så behöver man inte heller ange något annat sökvillkor, dvs det behövs inget namn.

Ett annat sätt att använda fulltextsökning är att t.ex söka efter namn i övrigtfältet. Då kan man t.ex hitta personer som finns antecknade som faddrar,
i kanske oväntade församlingar.

Exempelsökningar:

Under kategorin Sökning så hittar du alla artiklar om sökning.

Sökning med Metaphone

Sökmetoden Metaphone som vi använder för sökning i namnfälten i vår databas är en så kallad fonetisk metod. Det betyder att namn som låter ganska lika kommer att kodas lika och att därmed hittas vid samma sökning. Exempel på detta är t.ex Mats, Mattias och Mattes som enligt Metaphone-kodningen betraktas som samma namn. I huvudsak så används inte vokaler i Metaphone-kodningen även om det finns undantag när t.ex en konsonant och en eller flera vokaler bildar ett speciellt ljud.

Men nu är det så att Metaphone är konstruerat utgående från det engelska språket och det betyder att en del konstigheter kommer att uppträda när vi använder det för svenska namn. Det finns ju ljud i det engelska språket som det inte finns motsvarigheter till i svenskan. Det finns också ljud i engelskan som stavas på ett sätt som skulle uttalas helt annorlunda på svenska. Exempel på detta är t.ex laugh (skratta) som faktisk kommer att kodas exakt lika som Leif. Leif/Lejf visar förresten ett annat problem och det är egentligen bokstaven ”i” som ibland tolkas som vokal, men i kombination med en annan bokstav, ”t” kan bli ett eget ”tje-ljud”, t.ex i Matias (med tje-ljud). I Mattias betraktas dock i som en vanlig vokal. I svenskan kanske ”i” ibland skulle tolkas som ”j”, men tyvärr, så är det inte i engelskan. Andra bokstäver som kan var problematiska är bl.a ”w”, ”f”, ”g” och ”h”. Även t och th är problematiskt och måste sökas separat.

Här är en lista på några vanliga namn som inte betraktas som lika vid metaphone-sökning:
(Inom parentes visas själva Metaphone-koden.)
thore

  • Maria (MR) – Marja (MRJ)
  • Matias (MXS) – Mattias (MTS)
  • Johan (JHN) – John (JN)
  • William (WLM) – Villiam (FLM) – Willjam (WLJN)
  • Göran (KRN) – Jöran (JRN)
    Obs, Karin (KRN) kodas lika som Göran, dvs sökningar på Göran kommer sannolikt att ge väldigt många träffar på Karin 🙁
  • Tore (TR) – Thore (0R)
  • Martin (MRTN) – Marthin (MR0N)

Slutsats, var kreativ när det gäller sökningar och lita inte blint på det första resultatet. Sök med olika stavningar och söktyper, t.ex ”Börjar med”.

I en framtid kanske vi kan få se en förbättrad sökning med Metaphone, men det dröjer åtminstone fram till sommaren 2008 eller längre…
Goda nyheter (2020-07-06), vi jobbar just nu med ett nytt, förhoppningsvis lite modernare, sökgränssnitt. Och det ser ut som vi kommer att lösa de flesta av konstigheterna som beskrivs ovan.

/webmaster

Uppdaterat: 2016-04-05
Uppdaterat: 2020-07-06