Fulltextsökning

bathDet finns utökade möjligheter att söka på titel, adress och övrig information i vårt sökformulär. Detta är gjort med sk fulltextsökning. Fulltextsökning är en metod som alltså söker efter godtyckliga ord eller fraser i textfälten. Metoden tar också viss hänsyn till grammatiska variationer som t ex plural och bestämd form av vissa ord. I släktforskningssammanhang så finns det förstås problematik också och det är att ord ofta kan stavas på ”konstiga” sätt och därmed sätter grammatikdelen av sökningen ur spel. Så ofta behöver man verkligen ta till kreativa metoder för att söka effektivt.

Att bara söka på enstaka ord är intuitivt och enkelt, men det finns också några specialtecken som kan behöva användas för att lyckas få en mer komplett sökning. Exempel (sökning i titelfältet): ”sejlare” ger två träffar ”seilare” ger fyra andra träffar. Man kan göra båda sökningarna samtidigt genom att skriva ”sejlare|seilare” som då ger sex träffar. I det sista exemplet använder jag specialtecknet | (vertikalt lodrätt streck) som betyder eller. Lägg också märke till att sökningarna ovan faktiskt hittade både seiler och sejlaren. För att ge en liten hint om vad sejlare är för yrke så kan man också lägga lägga till repslagare till sökningen, ”seilare|sejlare|repslagare”. Då får man ganska många träffar och kan bl.a se att vi även hittar förkortningen repslag. Det finns också ett specialtecken för och-sökningar, nämligen & (ampersand). För mer komplicerade sökningar så kan man också gruppera med hjälp av parenteser samt blanda och– och ellersökningar, så här t.ex: ”(smed&(ges|gesell|gesäll))|smedgesäll|smedgesell|smedges” Denna sökning söker alltså efter ett antal variationer på hur smedgesäll kan vara skrivet. Förutom på titel så fungerar även denna typ av fulltextsökning också på adress- och övrigtfälten. Alla dessa tre sökfält är markerade med något avvikande bakgrundsfärg i sökformuläret. Notera att för just dessa fält så behöver man inte heller ange något annat sökvillkor, dvs det behövs inget namn.

Ett annat sätt att använda fulltextsökning är att t.ex söka efter namn i övrigtfältet. Då kan man t.ex hitta personer som finns antecknade som faddrar,
i kanske oväntade församlingar.

Exempelsökningar:

Under kategorin Sökning så hittar du alla artiklar om sökning.

Driftsituationen i november 2010

Som säkert de flesta har märkt så har driftsituationen varit minst sagt skakig de senaste veckorna med ibland väldigt långa svarstider och problem att nå vår sajt. I huvudsak beror detta på problem hos vår leverantör. Felsökning pågår och det är planerat en uppgradering som förhoppningsvis kommer att lösa det mesta den 26 november. Vi har blivit erbjudna en dedicerad server för att lösa våra akuta problem, men tyvärr så har vi inte de personella resurser som behövs för att konfigurera och starta upp denna i dagsläget.

Naturligtvis tittar vi också på alternativa lösningar, men även sådan kräver också en hel del manuellt jobb. På sikt så ska vi försöka sätta upp en reservlösning med vår egen gamla server som kan användas i situationer när det blir driftproblem av denna karaktär.

Vi ber om ursäkt för problemen och hoppas att ni har tålamod och förståelse för vår situation. Vi håller tummarna och hoppas att problem verkligen blir lösta efter fredag den 26 november.

/webmaster

Nya register och kanske funktioner

Nu när semestrarna är över för de flesta och regnet börjar falla i allt stridare strömmar så verkar det som Släktforskarna har vaknat till liv igen. Det kommer in en hel del nya register och vi hoppas hinna med att ladda databasen med så mycket som möjligt innna Släktforskardagarna i Örebro drar igång. Besök oss gärna i Örebro.

En av våra medlemmar, Per Linder, drar igång ett projekt för att registrera folkräkningen 1930. Frivilliga som vill hjälpa till kan kontakta oss på adressen [email protected] slaktdata.org. Redan nu finns ett register, Hassle-Bösarp, med något hundratal poster. När man hittar en person i det registret och klickar på förstoringsglaset så att detaljinformation visas så finns där ytterligare en länk, "Visa Hushålls-/Anhöriggrupp…" som visar alla personer som bor på samma adress. Den funktionen finns också i många av våra andra husförhörsregister. Folkräkningsuppgifterna passar ganska bra in i mallen för husförhör så tänk på att kryssa för detta vid sökning.

Här är en sökning i Hassle-Bösarp som exempel.

En kommande ny funktion som redan har smugit sig in i vår sökfunktion är att man i detaljinformationen för personer i vissa register (bara ett fåtal ännu) hittar en länk till Arkiv Digitals AD Online-program. Vi har alltså börjat att indexera våra register så att det finns direkta sidhänvisningar till källdokument hos Arkiv Digital. Nu är vi ute lite tidigt, och väntar faktiskt på nästa version av AD Online från Arkiv Digital. Det finns förhoppningar att den kommer att vara tillgänglig till Släktforskardagarna. Innan den nya versionen av AD Online finns allmänt tillgängligt så är det ingen nytta med länken. Samma gäller här, om det finns någon som vill hjälpa till att komplettera våra register med bildnummer från Arkiv Digital så kontakta [email protected] slaktdata.org.