Kallelse årsmöte 2021

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte

Lördagen den 27 februari kl. 11.00. Inloggning från kl. 10.45

Anmälan om deltagande senast 2021-02-20.

Länk till formulär för anmälan https://www.slaktdata.org/anmalan-arsmote2021/

 På grund av pandemin sker mötet med hjälp av det digitala verktyget ZOOM.

För mer information se hemsidan.

Länk https://www.slaktdata.org/zoom_instruktion/

En länk med inloggningsinformation skickas några dagar före mötet till dem som anmält sig.

På dagordningen finns de sedvanliga punkterna för årsmöte enligt stadgarna, bland annat:

  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Ekonomisk redovisning
  • Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
  • Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
  • Övriga frågor

Välkomna hälsar Styrelsen.

 

Lite söktest på nyårsafton (eller kanske lite längre)

Testlänk

Kanske finns det några släktforskare som sitter vid datorn även på nyårsafton. Gott nytt år!

Ovan finns en testlänk till lite nya sökfunktioner som vi jobbar med. Det är lite ny funktionalitet vad gäller sökning på t.ex Viktor/Wiktor och Sven/Swen. Och sen är det lite förenklat sökgränssnitt (hoppas jag), bl.a så skriver man för och efternamn i samma sökfält. Några av sökfälten är också initialt dolda. Vad gäller layout så ska den förhoppningsvis vara bättre anpassad till mobiltelefoner och liknande än den gamla funktionen.

Detta är som sagt bara en test och inte alls färdigt ännu. Vissa funktioner är inte alls färdiga och hela testen kan sluta att fungera när som helst.
Det vore kul att få lite feedback på om vi är på rätt spår eller ej, skriv i kommentarfunktionen nedan.

/webmaster

2020 har varit ett annorlunda år

Pandemin har skapat många problem för oss släktforskare. Som tur är har vi möjlighet att forska via våra datorer, men den sociala biten saknas. Ser fram emot att vaccinet kommer snart och att smittspridningen avtar så vi kan leva ett någorlunda normalt liv.

Tack till alla registrerare som bidrar till att vår databas växer till glädje för alla släktforskare.

Släktdata har avtalat med Arkiv Digital om att dela ett antal register, där registratorerna har godkänt att så sker. Alla register ligger fortfarande fritt sökbara hos Släktdata. Förutom att dessa register är sökbara hos Arkiv Digital, så har de också blivit kompletterade hos oss med länkar till originalbilderna. Inom kort så kommer också rättningar från Arkiv Digital att komma in med automatik.

Om intresse finns planerar vi att testa digitala medlemsmöten i början av 2021 och även starta ett diskussionsforum på vår blogg.

God Jul och Gott Nytt År

Hanserik Englund

Ordförande i Föreningen Släktdata