Släktforskning: 018824 , Blidö, SD-kod: 018824

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (5 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Blidö-F1UpplandAB1675-1910 U2018-08-143642
Blidö-D1UpplandAB1729-1949 N2006-06-273843
Blidö-V1UpplandAB1797-1919 U2018-08-141067
Blidö-I1UpplandAB1861-1894 N2006-07-301454
Blidö-U1UpplandAB1862-1891 N2006-07-301278

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Blidö i Uppland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Roslags-Kulla Länna Ljusterö Frötuna Norrtälje Rådmansö

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 010404

Indelning: före 1650 utbruten ur Länna,
-1922 stundom betraktad som kapellförsamling,
1922-02-04 av KMt förklarad annexförsamling.

Pastorat: Länna.

Husförhörslängd: 1807-. Födelsebok: 1834-.

Rosenberg 1882:
Blidö. Sn i Frötuna och Länna skplg, Stockholms län, bestående af öarne Yxlan, Blidö, Halsön (Furusundsön), Norröra och Söderöra, Kudoxa, Rödlöga, Svartlöga, Skälbottna och en mängd smärre öar och skär i Östersjöskärgården vid n. segelleden till Stockholm. Segelleden går vid Furusund mellan Halsön och Yxlan samt derefter utmed den senare långa, men smala ön. Jemnsides, ö. om denna ligger Blidön, med hvilken Oxhallsön sammanhänger. 0,444 qv.-mil, hvaraf land 0,432 eller 9,988 tnld. 25 3/8 mtl, 1,412 inv., 535,000 kr. fastighetsvärde. Öarne äro klippiga med skog; jemte boskapsskötsel är åkerbruk, fiske och sjöfart folkets näring; Furusund är en uppblomstrande badort och hamnplats med daglig ångbåtsförbindelse med Stockholm o. s. v.: har varf, post-, telegraf-, lots- och tullstation samt båtskutsstation. På Blidö, der kyrkan är belägen, finnes poststationen Blidö. Sn är annex till Länna.

Externa länkar

Sök Blidö hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.