Släktforskning: 036001 , Tolfta, SD-kod: 036001

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Tolfta-F1UpplandC1895-1930 N2005-10-021444
Tolfta-V1UpplandC1895-1930 N2001-12-31369
Tolfta-D1UpplandC1895-1930 N2001-12-31890

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Tolfta i Uppland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Söderfors Tierp Västland Tegelsmora Österlövsta

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 011005
Indelning: 1962 införlivat Tierps tätort (från Tierp).
Pastorat: medeltiden eget,
åtminstone 1500-talet-1918 Västland,
1918-05-01- eget.
Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1688-.

Rosenberg 1882:
Tolfta i Upsala län. Sn i Örbyhus hd, kring Temnareån, skild i n. genom Vesslands sn från Bottniska viken, 1,077 qv.-mil, hvaraf land 1,068 eller 24,717 tnld, 35 1/12 mtl, 1,544 inv., 648,700 kr. fastighetsvärde. Upsala-Gefle jernvägsstationer Tierp, Orrsta och Mehede ligga strax utom sns s. och v. gränser och vid den förstnämda vidtager sns odlade, föga breda bygd vid Temnareån. För öfrigt är området en bergländig, delvis kärrig skogsbygd med endast några få hemman på ö. och några fäbodar på v. sidan. Strömsbergs bruksegendom upptager större delen af sn. Vid Sjukarby är gästgifvaregård. Sn eger 2 skolhus och är annex till Vessland. Postadressen är Tierp.

Externa länkar

Sök Tolfta hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Tolfta församling