Släktforskning: 058607 , Normlösa, SD-kod: 058607

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Normlösa-V1ÖstergötlandE1633-1800 N2006-07-14849

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Normlösa i Östergötland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Vadstena Sankt Per Strå Hov Väderstad Rinna Appuna Hagebyhöga Orlunda Fivelstad Bjälbo Hogstad Motala Ekeby norra kbfd Ekeby södra kbfd Ekeby Västra Stenby Skänninge Västra Skrukeby Vinnerstad Högby Styra Åsbo Varv och Styra Varv Mjölby Ask Vallerstad Järstad Ekebyborna Herrberga Kristberg Sya Skeppsås Fornåsa Lönsås Västra Harg Veta Älvestad Östra Tollstad Viby Brunneby Klockrike Västerlösa Sjögestad Björkeberg Flistad Rappestad Ledberg Nykil Vikingstad med Rakered Vikingstad Ljung Kärna Kaga

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 020401
Pastorat: medeltiden eget,
sedan -1934 Normlösa och Herrberga,
1934-05-01(beslut 1919-05-23 och 1933-07-07)-1961 Normlösa, Herrberga, Vallerstad och Järstad,
1962-1973 Normlösa, Vallerstad, Skeppsås och Älvestad,
1974- Skänninge.
Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: 1633-.

Rosenberg 1882:
Normlösa. Sn i Vifolka hd, Östergötlands län, något ö. om Skeninge kring Svartån. 0,209 qv.-mil eller 4,837 tnld, 36 1/4 mtl, 834 inv., 784,600 kr. fastighetsvärde. Någon skog förekommer, liksom äfven enstaka kullar, men i allmänhet tillhör sn dock den odlade, bördiga slättbygden. I Tolebo drifver Svartån ett par qvarnar. Vid ån ligger, 1 mil från Skeninge, äfven byn Normlösa, der 1 mtl är ett indr. häradshöfdingeboställe. Sn bildar med annexet Herrberga ett konsist. pastorat af 1 kl. i Linköpings stift.

Externa länkar

Sök Normlösa hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.