Släktforskning: 060404 , Marbäck, SD-kod: 060404

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Marbäck-V2SmålandF1643-1920 N2001-12-311526

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Marbäck i Småland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Järsnäs Vireda Bälaryd Lommaryd Linderås Frinnaryd Flisby Norra Solberga Bredestad Säby Askeryd Ryd Västra Ryd

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 021502
Pastorat: -1940 eget,
1941- Bredestad.
Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1643-.

Rosenberg 1882:
Marbäck i Jönköpings län. Sn i N. Vedbo hd kring sjön Ralångens s. ända och ö. derom. Ö. stambanan skär en sydvestlig flik af sn, strax utanför hvilkens gräns märkes Aneby station, som är sns poststation. 0,539 qv.-mil, hvaraf land 0,479 eller 11,085 tnld, 36 mtl, 1,009 inv., 801,700 kr. fastighetsvärde. Starkt kuperad, skogig och mycken stenbunden mark, i synnerhet ö. delen, medan v. delen eller Svartåns dal, till hvilken de östligare sjöarne Vrangsjön och Försjön rinna, är mera tjenlig för odling. Der ligga godsen Katrineholm med Herrestad, Äng och andra; Brunseryd med Nottåsa: vidare Vrangsjö. Kyrkobyn ligger vid Ralången: hemmanen Marbäck tillhöra Katrineholm. Sn utgör ett till Herrestad patronelt pastorat af 3 kl. i Linköpings stift.

Externa länkar

Sök Marbäck hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.