Släktforskning: 088311 , Gamleby, SD-kod: 088311

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Gamleby-F1SmålandH1828-1860 N2005-01-142092
Gamleby-V1SmålandH1829-1830 N2005-01-2328
Gamleby-D1SmålandH1829-1860 N2005-01-141649

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Gamleby i Småland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Odensvi Dalhem Blackstad Hallingeberg Hallingebergs norra kbfd Hallingebergs södra kbfd Överum Ed Lofta Törnsfall Västra Ed Loftahammar

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 021102
Namn: äldre form Gamla Byn; har till 1600-talet även kallats Gamla Västervik.
Pastorat: -1433 eget,
1433-1560 Gamleby och Västervik,
1560(beslut 1547-02-09)-1961 eget,
1962-1973 Gamleby och Odensvi,
1974- Gamieby, Odensvi och Lofta.
Husförhörslängd: 1735-. Födelsebok: 1694-.
Övrigt: se även Varberg (Gamla Varberg har kallats Gamleby).

Rosenberg 1882:
Gamleby i Kalmar län, S. Tjusts hd. Sn och köping, den förra vid Östersjöns vikar Gudingefjärden och Gamlebyviken, hvilken senare framtränger från Vestervik med ringa bredd 2 mil långt åt nordvest in i landet till köpingen. Jernvägen Vestervik-Norsholm löper utefter sydvestra sidan och har stationer, utom vid köpingen, äfven vid Jenny och Almvik, den senare derjemte lastageplats vid viken, samt fortsätter derefter åt n.v. genom sn. För Gamleby sn uppgifves: 1,075 qv.-mil, hvaraf land 0,991 eller 22,944 tnld, 48 3/8 mtl, 2,853 inv., 2,065,360 kr. fastighetsvärde, alt med köpingen inberäknad. Den inre på småsjöar mycket rika delen är oftast jemn och tätt bebygd, hvaremot kuststräckorna delvis äro af sämre beskaffenhet. Skogstillgången är ej obetydlig, malmfyndigheter förekomma flerestädes. Större egendomar äro Kasimirsborg, Åby och Häckenstad. Några hemman tillhöra Ankarsrum, staten eger fyra boställen, hvartdera om ett mantal. Sn bildar ett regalt pastorat af 1 kl. i Linköpings stift. - Gamleby köping, belägen vid Gamlebyvikens inre ända, räknar 264 inv. och har god hamn, der hufvudsakliga utförseln består af trävaror och något spanmål. Regelbunden ångbåtsförbindelse eger rum mellan Vestervik och köpingen, det gamla Vestervik, hvilket, omtaladt som stad redan år 1275, ett par århundraden senare upphörde att räknas som sådan. Platsen eger jernvägsstation, postexpedition, telegrafstation, bankkontor, läkarstation och apotek, hotel och skjutsstation, sockenkyrkan, stort skolhus äfvensom åtskilliga handlande och handtverkare. Skjuts lemnas till Segelrum 0,7 mil, Vida 0,5, Hallingeberg 1,4, Öfverum 1,1, Dalhem 1,8 och Eneby 1,8 mil. Jernvägen torde ge den lilla hittills obetydande platsen mera blomstring.

Externa länkar

Sök Gamleby hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.