Släktforskning: 098007 , Fleringe, SD-kod: 098007

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Fleringe-D1GotlandI1860-1920 N2001-12-31405
Fleringe-F1GotlandI1860-1920 N2001-12-31620
Fleringe-V1GotlandI1860-1920 N2001-12-31131

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Fleringe i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Hangvar Hall Othem Lärbro Hellvi Hellvi Rute Bunge Fårö

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120104
Pastorat: -1961 Rute,
1962- Bunge.
Husförhörslängd: 1871-. Födelsebok: 1871-
Arkiv: 1871 brand, helt förstört.

Rosenberg 1882:
Fleringe. Sn i Rute ting, Gotlands n. domsaga, längst i n. på ön, på 3 sidor omgifven af hafvet: i v. af Kappelshamnsviken, i ö. af Fårösundet, i n. af Östersjön. 0,678 qv.-mil eller efter frånräkningen af träsk 0,585 qv.-mil land, 13,603 tnld, 4 3/8 mtl, 426 inv., 154,500 kr. fastighetsvärde. De största träsken äro Ars- eller Bästeträsk med 1200 tnlds ytvidd och Hauträsk. Kalktillverkningen, förnämligast vif Bläse och Märsfalls kalkbruk, är af stor vigt; exportorterna äro Bläse lastningsplats vid Kappelshamnsviken och Ars hamn på sns n. sida. Vid Hau finnes ångsåg. Sn är annex till Rute.

Externa länkar

Sök Fleringe hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.