Släktforskning: 098035 , Roma, SD-kod: 098035

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (4 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Roma-F1GotlandI1723-1860 N2005-09-061454
Roma-V1GotlandI1723-1920 N2004-02-16649
Roma-D3GotlandI1724-1920 U2007-09-221285
Roma-F2GotlandI1861-1920 N2004-02-151017

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Roma i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Västergarn Tofta Eskelhem Sanda Västerhejde Stenkumla Visby Landsförsamling Visby Visby Sf Visby domkyrkoförs Mästerby Hogrän Träkumla Vall Hejde Väte Follingbo Atlingbo Akebäck Björke Väskinde Guldrupe Hejdeby Viklau Barlingbo Endre Bro Halla Vänge Ekeby Sjonhem Buttle Dalhem Lokrume Fole Ganthem Källunge Hörsne Hörsne med Bara Bäl Ala Vallstena Norrlanda Anga Kräklingbo Gothem

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120204
Pastorat: -1920 Roma och Björke,
1920-05-01-1961 Roma, Björke, Follingbo och Akebäck,
1962- Roma, Björke, Follingbo, Akebäck, Barlingbo, Endre och Hejdeby.
Husförhörslängd: (1723), 1782- Födelsebok: 1687-.
Arkiv: typarkiv.

Rosenberg 1882:
Roma. Sn i Dede ting, Gotlands n. domsaga, vid jernvägen, som här har stationen Roma (äfven post- och telegrafstation), 2 mil s.o. om Visby. 0,203 qv.-mil eller 4,710 tnld, 21 7/32 mtl, 572 inv., 691,500 kr. fastighetsvärde. Marken, mestadels bestående af lera, är skoglös, jemn och bördig, stundom sank, både i v. och i ö. delen, hvilken senare nästan helt och hållet upptages af den 1 1/2 mil långa Roma myr, som sträcker sig in i flere snr. Vid Busarfve är gästgifvaregård. Sn bildar med annexet Björke ett regalt pastorat af 2 kl. i Visby stift. - Roma klosters kungsgård. (Roma Kungsgård.) Kronoegendom i nämda Roma sn, belägen vid jernvägen i den bördigaste delen af Gotland vid ruinerna af det fordom präktigt bebygda, rika och mäktiga cistercienserklostret Roma. Egendomen utgör 5 19/32 mtl, tax. 156,600 kr., och har senast varit landshöfdingeboställe. Här finnes ett schäferi för fårafvelns förbättrande.

Externa länkar

Sök Roma hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.