Släktforskning: 098040 , Vänge, SD-kod: 098040

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (2 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Vänge-F1GotlandI1716-1860 N2004-04-18981
Vänge-D1GotlandI1777-1860 N2004-04-18355

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Vänge i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Eskelhem Sanda Klinte Stenkumla Mästerby Hogrän Träkumla Vall Hejde Väte Follingbo Lojsta Atlingbo Akebäck Björke Guldrupe Roma Viklau Barlingbo Endre Stånga Etelhem Halla Ekeby Sjonhem Lye Buttle Dalhem Ganthem Garde Källunge Hörsne Hörsne med Bara Lau Alskog Ala Vallstena Norrlanda Ardre Anga Kräklingbo Gothem Gammelgarn

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120206
Pastorat: medeltiden Vänge, Guldrupe och Viklau,
sedan -1942 Vänge, Buttle och Guldrupe,
1943(beslut 1932-09-16 och 1942-03-13)-1961 Vänge, Buttle, Guldrupe, Sionhem och Viklau,
1962-Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla.
Husförhörslängd: 1761-. Födelsebok: 1710 -.

Rosenberg 1882:
Vänge i Gotlands län. Sn i Halla ting, n. domsagan, kring jernvägen, hvilken här har stationen Bjerges, som äfven är post- och telegrafstation. 0,336 qv.-mil eller 7,785 tnld, 13 3/8 mtl, 575 inv., 425,100 kr. fastighetsvärde. På den jemna, delvis skogbevuxna ytan finnas flere myrar, deraf Vänge myr, som når in i den nordligare Sjonhems sn, blifvit utdikad. En större gård är Gannarfve. Nära jernvägsstationen ligga kyrkan och Kyrkljufves gästgifvaregård. Af sns 7 sågar äro två i någon mån nämnvärda. Vänge bildar med annexen Butle och Guldrupe ett konsist. pastorat af 3 kl. i Visby stift.

Externa länkar

Sök Vänge hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.