Släktforskning: 098056 , Västergarn, SD-kod: 098056

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Västergarn-F2GotlandI1744-1920 N2001-12-311211
Västergarn-D2GotlandI1744-1920 N2001-12-31883
Västergarn-V2GotlandI1748-1920 N2001-12-31298

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Västergarn i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Tofta Fröjel Eksta Eskelhem Sanda Klinte Västerhejde Levide Stenkumla Mästerby Hogrän Träkumla Gerum Vall Hejde Väte Lojsta Atlingbo Akebäck Björke Guldrupe Roma Viklau

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120201
Pastorat: Sanda.
Husförhörslängd: 1791-. Födelsebok: 1744-.

Rosenberg 1882:
Vestergarn. Sn i Banda ting, Gotlands s. domsaga, på öns vestkust, mellan Visby och Klintehamn. 0,097 qv.-mil, hvaraf land 0,094 eller 2,178 tnld, 6 3/8 mtl, 366 inv., 263,900 kr. fastighetsvärde. På den hithörande Vestergarns Utholme finnes en fyr och innanför ön Vestergarns hamn med post- och tullstation samt kyrkan. Det lilla området är delvis sank; jordmånen är sandig. Sn är annex till Sanda. - Vestergarns holme är kronoegendom, 1 1/32 mtl, tax. 23,000 kr., under Visborgs kungsladugård. Ön har fyr och lastbrygga.

Externa länkar

Sök Västergarn hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.