Släktforskning: 098063 , Eksta, SD-kod: 098063

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (6 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Eksta-V1GotlandI1723-1860 N2001-12-31599
Eksta-F1GotlandI1723-1860 N2001-12-311942
Eksta-D1GotlandI1723-1860 N2001-12-311497
Eksta-V2GotlandI1861-1920 N2001-12-31247
Eksta-F2GotlandI1861-1920 N2001-12-31684
Eksta-D2GotlandI1861-1920 N2001-12-31562

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Eksta i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Västergarn Fröjel Sproge Sanda Klinte Silte Näs Hablingbo Levide Havdhem Gerum Fardhem Hejde Grötlingbo Alva Hemse Eke Linde Lojsta Rone Stånga Etelhem Burs Lye

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120207
Namn: tidigare även Eista, Eigsta,
1939 enligt länsstyrelsen Eksta.
Pastorat: -1922 Eksta och Sproge,
1922-05-01-1940 Eksta, Sproge, Levide och Gerum,
1941-1961 Eksta, Levide och Gerum,
1962- Klinte.
Husförhörslängd: 1730-.
Födelsebok: 1723-

Rosenberg 1882:
Ejsta (Eksta). Sn i Hablinge ting, Gotlands s. domsaga, på Gotlands ö. kust. 0,437 qv.-mil, hvaraf öar 0,029 qv.-mil, eller 10,113 tld, 17 1/2 mtl, 647 inv., 452,100 kr. fastighetsvärde. Marken temligen jemn och skogbevuxen, lindrigt sluttande åt vester till hafvet. Flere myrar, såsom Mällingsmyr, Mickelsmyr, m. fl., finnas här. Jordmånen är stenör med helt litet mylla, stundom den på Gotland vanliga röda sanden. Omkring 1/2 mil från stranden resa sig tvärbrant ur hafvet Lilla och Stora Karlsö, som användas till fårbete. Vid kusten märkas Vafle och Kronevalls fiskelägen. Sn bildar med annexet Sproge ett konsist. pastorat 2 kl.

Externa länkar

Sök Eksta hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.