Släktforskning: 098064 , Sproge, SD-kod: 098064

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (3 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Sproge-D2GotlandI1723-1920 N2001-12-311099
Sproge-F2GotlandI1723-1920 N2005-09-161418
Sproge-V2GotlandI1723-1920 N2001-12-31457

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Sproge i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Fröjel Eksta Sanda Klinte Silte Näs Hablingbo Levide Havdhem Gerum Fardhem Hejde Grötlingbo Alva Hemse Eke Linde Lojsta Rone Stånga Etelhem Burs Lye

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 120207
Pastorat: -1940 Eksta,
1941-1961 Hablingbo, 1962- Klinte.
Husförhörslängd: (1737), 1784- Födelsebok: 1723-.

Rosenberg 1882:
Sproge. Sn i Hablinge ting, Gotlands s. domsaga, på s. delen af öns vestkust. Hemse jernvägsstation ligger österut. 0,210 qv.-mil, hvaraf land 0,208 eller 4,816 tnld, 6 1/2 mtl, 382 inv., 190,500 kr. fastighetsvärde. Marken är jemn med någon skog; i ö. kärrig. Byn Snoder har såg och qvarnar. Sn är annex till Eista. Postadressen är Klintehamn.

Externa länkar

Sök Sproge hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.