Släktforskning: 098080

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (0 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån

Övrig information för Gerum i Gotland

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Västergarn Fröjel Eksta Sproge Sanda Klinte Silte Hablingbo Levide Mästerby Havdhem Fardhem Hejde Grötlingbo Alva Väte Hemse Eke Linde Lojsta Guldrupe Rone Stånga Etelhem Burs Lye Buttle Garde Lau När Alskog

Övrigt om församlingen