Släktforskning: 113701 , Örkelljunga, SD-kod: 113701

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (36 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Örkelljunga-V1SkåneL1722-1749 U2014-10-25317
Örkelljunga-F1SkåneL1722-1749 U2014-10-251344
Örkelljunga-D1SkåneL1722-1749 U2014-10-25989
Örkelljunga-V2SkåneL1750-1772 U2014-10-25313
Örkelljunga-F2SkåneL1751-1772 U2014-10-251284
Örkelljunga-D2SkåneL1751-1772 U2014-10-251002
Örkelljunga-V3SkåneL1773-1786 U2014-10-25191
Örkelljunga-F3SkåneL1773-1786 U2014-10-25790
Örkelljunga-D3SkåneL1773-1786 U2015-05-04538
Örkelljunga-D4SkåneL1787-1802 U2014-10-25696
Örkelljunga-V4SkåneL1787-1802 U2014-10-25232
Örkelljunga-F4SkåneL1787-1802 U2014-10-251120
Örkelljunga-D5SkåneL1803-1812 U2014-10-25590
Örkelljunga-V5SkåneL1803-1812 U2014-10-25163
Örkelljunga-F5SkåneL1803-1812 U2014-10-25730
Örkelljunga-V6SkåneL1812-1814 U2014-10-2536
Örkelljunga-D6SkåneL1813-1814 U2014-10-2582
Örkelljunga-F6SkåneL1813-1828 U2014-10-251321
Örkelljunga-V11SkåneL1814-1842 U2014-10-25697
Örkelljunga-D7SkåneL1815-1863 U2014-10-252635
Örkelljunga-F7SkåneL1829-1863 U2014-10-253361
Örkelljunga-V13SkåneL1854-1864 U2014-10-25170
Örkelljunga-D11SkåneL1863-1869 U2014-10-25440
Örkelljunga-V14SkåneL1863-1869 U2014-10-25147
Örkelljunga-F8SkåneL1863-1869 U2014-10-25670
Örkelljunga-F9SkåneL1870-1876 U2014-10-25682
Örkelljunga-D12SkåneL1870-1884 U2014-10-25857
Örkelljunga-V15SkåneL1870-1884 U2014-10-25358
Örkelljunga-F10SkåneL1876-1894 U2015-03-151760
Örkelljunga-V16SkåneL1884-1895 U2014-10-25231
Örkelljunga-D13SkåneL1884-1895 U2014-12-29680
Örkelljunga-F11SkåneL1895-1911 U2014-10-251551
Örkelljunga-V17SkåneL1896-1925 U2014-10-25689
Örkelljunga-F12SkåneL1912-1920 U2014-10-25801
Örkelljunga-F13SkåneL1921-1940 U2014-10-251684
Örkelljunga-V18SkåneL1926-1940 U2014-10-25522

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Örkelljunga i Skåne

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Munka-Ljungby Össjö Källna Östra Ljungby Ljungby Tåssjö Gråmanstorp Våxtorp Klippan Vedby Rya Hishult Oderljunga Perstorp Fagerhult Skånes-Fagerhult Röke

Övrigt om församlingen

Se bl.a de utgivna skrifterna som innehåller en hel del av intresse för en släktforskare.

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 071308

Län: 1949-01-01 överfört Boalt från Hishults del i Kristianstads län till Örkelljunga i samma län.

Pastorat: Örkelljunga och Rya.

Husförhörslängd: (1683), 1820, Födelsebok: 1722- (lucka 1750).

Rosenberg 1882:
Örkelljunga. Sn i N. Åsbo hd, Kristianstads län, den största i n.v. Skåne. Gränsen i n.v. är Halland, och den från v. inträngande Hallandsås delar sn i en n. del, hvilkens små sjöar upptagas af den till Halland flytande Stensån, och en s. del, der de många småsjöarne afrinna till Rönneån genom Örkelljungaån eller Pinneån. Utmed denna löper landsvägen Helsingborg - Jönköping, korsad vid kyrkobyn af landsvägen Laholm - Kristianstad. 1,338 qv.-mil, hvaraf land 1,290 eller 29,861 tnld, 39 3/8 mtl, 3,428 inv., 897,200 kr. fastighetsvärde. Jordmånen är mager och den starkt brutna ytan upptages af ljungsträckor (ljungöken är också sns namn), mossar och kärr samt annan oftast ofruktbar mark. Dock finnas mångenstädes skog af björk, tall och bok, liksom ock vackra ängar och åkrar. Bland näringarne ingå ved- och timmerförsäljning samt körslor. Enda större gården är Lärkesholm, som anslagits till välgörande ändamål. Staten eger 6 indr. militieboställen, tills. 2 3/4 mtl, Endast smärre sågar förekomma. I Örkelljunga by finnas poststation, sparbank och gästgifvaregård samt en qvarn. Härifrån skjutsas till Ö. Ljungby 1,8 mil, Fagerhult 1,8, Ulfs 1, Elnabygget 1,5 och Kädarp 1,9 mil. Sn bildar med annexet Rya ett regalt pastorat af 3 kl. i Lunds stift.

Externa länkar

Sök Örkelljunga hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Örkelljunga Hembygdsförening