Släktforskning: 118101 , Simrishamn, SD-kod: 118101

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (1 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Simrishamn-D1SkåneL1673,1683-1721 N2008-03-18552

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Simrishamn i Skåne

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Kverrestad Onslunda Östra Ingelstad Hannas Smedstorp Hörup Hammenhög Östra Herrestad Vitaby Stiby Borrby Vallby Mellby Södra Mellby Östra Hoby Östra Vemmerlöv Östra Vemmenhög Östra Tommarp Bolshög Rörum Sankt Olof Järrestad Gladsax Östra Nöbbelöv Simris

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 071205
Namn: -1868 Cimbritshamn.
Pastorat: -1578 eget,
1578-05-02-1961 Simrishamn och Järrestad,
1962- Simrishamn, Järrestad, Simris, Östra Nöbbelöv och Gladsax.
Husförhörslängd: (1696), 1815- Födelsebok: 1724- (lucka 1760).
Övrigt: födelser vid Simrishamns lasarett 1906 och 1911-1946 införda i särskild födelsebok som förvaras pa Simrishamns Sjukhus.

Rosenberg 1882:
Simrishamn. (Cimbrishamn, enligt folkets uttal Sömmershamn.) Stad i Kristianstads län på Skånes sydöstligaste hörn vid den vesterifrån kommande lilla Simrishamnsåns utlopp i Östersjön. Genom en 2 1/2 mil lång jernväg anknytes staden till Tomelilla på Ystad-Eslöfs jernväg och svenska jernvägsnätet. Regelbunden ångbåtstrafik eger rum på närmaste kusthamnar, Kalmar, Stockholm, Kjöbenhavn och Lübeck. Simrishamn var ursprungligen hamn för den 3/4 mil in i landet belägna staden Tummatorp (nu byn Tommarp), hvilken nedbrändes år 1124 af norske konungen Sigurd Jorsalafarare och dref tidigt ansenlig sjöfart och betydligt fiske. Simrishamn omtalas på 1300-talet som stad, men tyckes ej ha varit betydlig. En pest bortryckte år 1565 två tredjedelar af invånarne. Det under 1700-talet uppväxande välståndet led svårt af krigsolyckor och eldsvådor, och först i våra dagar, sedan en ändamålsenlig hamn (med fyr) blifvit anlagd och nu äfven jernvägsförbindelse kommit till stånd, har staden under friare näringsförhållanden kunnat gå något betydligt framåt, hvartill dess läge i en rik nejd gifver anledning. Folkmängden uppgår till 1786 personer. Stadens område utgör 870 tunnland. Fastighetsvärdet är 1,285,600 kr., deraf 126,800 kr. för jordbruksfastighet. I staden finnas jernvägsstation, postexpedition, telegrafstation, gästgifvaregård och ett par hotel, bankkontor och sparbank, lasarett, tullkammare och sjömanshus, fullständig badanstalt, pedagogi och folkskolor, missionshus samt utgifves en halfveckotidning. Skjuts lemnas till Rörum 1 mil, Stiby 1,3 och Hammenhög 1,5 mil. Handel utgöres mest af spanmålsutförsel. Staden är ganska regelbundet och väl bebygd, ehuru husen i allmänhet äro små, märklig är den gamla kyrkan och de nya rådhuset, lasarettet och folkskolan. Planteringar ha uppvuxit i och vid staden, hvars omnejd är flack och kal, men bördig och rik. I kyrkligt hänseende utgör stadsförslgn med annexet Jerrestad ett regalt pastorat af 3 kl. i Lunds stift.

Externa länkar

Sök Simrishamn hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.