Släktforskning: 141504 , Ucklum, SD-kod: 141504

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (16 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Ucklum-D1BohuslänO1714-1765 N2013-12-25596
Ucklum-F1BohuslänO1714-1765 U2013-11-21974
Ucklum-V1BohuslänO1715-1765 U2013-11-21262
Ucklum-F2BohuslänO1766-1846 U2015-09-152397
Ucklum-D2BohuslänO1766-1846 U2012-06-291405
Ucklum-V2BohuslänO1766-1846 U2014-03-02531
Ucklum-H1BohuslänO1816-1817 N2014-01-011024
Ucklum-V3BohuslänO1847-1860 U2013-03-11119
Ucklum-D3BohuslänO1847-1880 N2013-03-30950
Ucklum-F3BohuslänO1847-1880 N2013-03-181561
Ucklum-V11BohuslänO1861-1894 N2013-04-01285
Ucklum-D11BohuslänO1881-1894 N2013-04-20342
Ucklum-F4BohuslänO1881-1894 N2013-05-06515
Ucklum-D12BohuslänO1895-1920 U2014-10-13641
Ucklum-V12BohuslänO1895-1920 N2014-11-14167
Ucklum-F5BohuslänO1895-1933 N2011-05-011063

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Ucklum i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Stala Valla Myckleby Långelanda Solberga Jörlanda Ödsmål Norum Spekeröd Resteröd Ljung Kareby Grinneröd Romelanda Nol-Alafors kbfd Hjärtum Västerlanda Fuxerna Sankt Peder Åsbräcka Tunge Ale-Skövde Skepplanda Rommele Hålanda

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080601
Pastorat: -1845 Ödsmål,
1845-05-01 Spekeröd.
Husförhörslängd: 1816-. Födelsebok: 1714-.
Övrigt: födelser vid Svenshögens sanatorium 1922-1940 och Anna Hanssons förlossningshem 1926-1927 införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Ucklum. Sn i Inlands n. hd, Göteborgs och Bohus län, vid landsvägen Uddevalla-Kongelf, hvilken här löper förbi Smedseröds gästgifvaregård och tingsställe. 0,621 qv.-mil, hvaraf land 0,560 eller 12,960 tnld, 25 3/4 mtl, 1,585 inv., 635,700 kr. fastighetsvärde. Bergstrakt med talrika sjöar (bland den St. Hällungen i n.v. gränsen, 2/3 mil lång), värdefulla torfmossar och ej ringa skog. Bördiga dalar finnas i v. från St. Hällungen fram till moderförslgn Spekeröd. Pottebackens tegelbruk, några qvarnar och små sågar äro jemte poststationen Ucklum vidare att omnämna.

Externa länkar

Sök Ucklum hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.