Släktforskning: 141902 , Stenkyrka, SD-kod: 141902

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (14 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Stenkyrka-V21BohuslänO1748-1757 N2013-05-12282
Stenkyrka-V22BohuslänO1758-1769 N2013-05-12377
Stenkyrka-V23BohuslänO1770-1782 N2013-05-12313
Stenkyrka-F1BohuslänO1779-1830 U2018-12-015170
Stenkyrka-D2BohuslänO1779-1920 U2018-12-059188
Stenkyrka-V1BohuslänO1779-1923 U2014-11-023674
Stenkyrka-H2BohuslänO1808-1809 N2013-03-012496
Stenkyrka-I14BohuslänO1808-1820 N2013-05-11412
Stenkyrka-I2BohuslänO1829-1862 U2013-04-011224
Stenkyrka-F2BohuslänO1831-1875 U2018-06-185107
Stenkyrka-F3BohuslänO1876-1927 U2014-11-025730
Stenkyrka-D5BohuslänO1921-1941 U2013-09-221085
Stenkyrka-V6BohuslänO1923-1929 N2013-02-13135
Stenkyrka-F11BohuslänO1927-1932 N2013-02-13384

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Stenkyrka i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Käringön Mollösund Klädesholmen Klövedal Marstrand Marstrand Rönnäng Tegneby Stala Valla Lycke Långelanda Solberga Jörlanda Hålta Ödsmål Norum Spekeröd

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080701
Pastorat: 1794 utbrutet Rönnäng och Klädesholmen.
Pastorat: -1794 Stenkyrka, Klövedal och Valla,
1794-1920 Tjörns pastorat = Stenkyrka, Klövedal, Valla, Rönnäng och Klädesholmen,
1920-05-01- Stenkyrka, Klövedal och Valla.
Husförhörslängd: 1807-. Födelsebok: 1779,
Arkiv: 1730 brand.

Rosenberg 1882:
Stenkyrka i Göteborgs och Bohus län. Sn i Tjörns hd upptagande ön Tjörns mellersta och hela dess s. del, sträckande sig från Stegfjärden i n. till öppna Kattegatt, Marstrandsfjorden och Hakefjorden i s. Till sn höra Klädesholmen, Paternosterskären samt Tjörnekalf, Dyröarne, Kärrsön och andra till Rönnängs kapellförslg räknade små öar. 0,695 qv.-mil, hvaraf land 0,693 eller 16,033 tnld, 74 7/8 mtl, 5,573 inv., 1,603,100 kr. fastighetsvärde, alt med inräkning af Rönnängs och Klädesholmens kapellförslgr. Som ön i allmänhet, är denna sn en kal skärgårdsbygd, der ytterst bördiga dalar öppna sig mellan klipporna, hvilka upptaga den vida största delen af ytan. Jemte det rikt gifvande jordbruket idkas mycket fiske. Sn har poststationerna Tjörn och Klädesholmen samt skjutsanstalterna Bäckevik, Stockevik och Kollekärr. I n. delen ligger kyrkan vid Tyfts folkhögskola. Största orterna äro Klädesholmens och Rönnängs fiskelägen, hvilka anlöpas af ångbåtar från Göteborg. Sn, som har 3 skolhus, bildar med de två kapellförslgrna samt annexen Klöfvedal och Valla ett regalt pastorat af 1 kl. i Göteborgs stift och kallas stundom Tjörns sn och pastoratet Tjörns pastorat.

Här finns Excel-filer med något mera information än vad vi har i Släktdatas databas. Det är i grunden originalen som är inladdade eller ska laddas in i Släktdatas databas.

Externa länkar

Sök Stenkyrka hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Kyrkoböcker hos Tjörns Släktforskare