Släktforskning: 142101 , Tegneby, SD-kod: 142101

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (6 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Tegneby-U1BohuslänO1829-1860 U2008-01-042101
Tegneby-I1BohuslänO1829-1860 U2007-08-312302
Tegneby-V1BohuslänO1830-1860 N2006-03-071170
Tegneby-D1BohuslänO1860-1920 N2008-09-232244
Tegneby-F1BohuslänO1860-1920 U2015-10-163296
Tegneby-V2BohuslänO1860-1920 U2016-02-14859

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Tegneby i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Käringön Gullholmen Grundsund Lysekil Fiskebäckskil Mollösund Skaftö Morlanda Dragsmark Bokenäs Klövedal Stenkyrka Röra Stala Valla Torp Myckleby Långelanda Ödsmål Norum Ljung

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080705
Pastorat: -1631 Tegneby, Röra, Stala och Morlanda;
1631- Tegneby, Röra och Stala.
Husförhörslängd: 1841. Födelsebok: (1860 1 avskrift), 1870-.
Arkiv: 1870-06-05 brand, större delen förstörd.

Rosenberg 1882:
Tegneby i Göteborgs och Bohus län, Orousts v. hd. Sn på s. sidan af Oroust vid Kalföfjärden af Kattegatt, omfattande äfven Lyrön och några smärre öar. 0,494 qv.-mil, hvaraf land 0,493 eller 11,421 tnld. 49 7/8 mtl. 2,619 inv., 1,136,600 kr. fastighetsvärde. Marken är odlade, fruktbara slätter mellan bergskullar, hvilka äro betydligast i v. och s.v., der äfven någon skog förekommer. Lyrön har både bördig jord och skog. Fiske och ostronfångst är en binäring. Kyrkobyn ligger i den bördiga bygden, n.o. om det midt emot Lyrön belägna Nösund, som är ångbåts-, post- och skjutsstation. Sn utgör med annexen Röra och Stala ett regalt pastorat af 2 kl. i Göteborgs stift.

Externa länkar

Sök Tegneby hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.