Släktforskning: 142110 , Morlanda, SD-kod: 142110

Släktdatas logo
Församlingar: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z|Å|Ä|Ö| (23 register)|Alla|1 vecka|1 mån|3 mån
 RegisterLandskapLänPeriod ÄndratAntal *)
Morlanda-D1BohuslänO1711-1744 N2014-03-241305
Morlanda-V1BohuslänO1711-1744 N2012-01-08469
Morlanda-F1BohuslänO1711-1799 U2018-05-176564
Morlanda-D2BohuslänO1745-1780 N2014-05-181950
Morlanda-V2BohuslänO1745-1780 U2019-08-11678
Morlanda-D3BohuslänO1781-1802 U2015-10-081939
Morlanda-V3BohuslänO1781-1802 U2012-01-15640
Morlanda-F2BohuslänO1800-1839 U2017-04-093667
Morlanda-V4BohuslänO1803-1847 N2012-02-061061
Morlanda-D4BohuslänO1803-1847 N2015-01-152617
Morlanda-F5BohuslänO1840-1847 N2019-10-28805
Morlanda-D6BohuslänO1848-1860 U2016-02-27995
Morlanda-F6BohuslänO1848-1860 N2019-10-281673
Morlanda-V6BohuslänO1848-1861 N2012-02-13362
Morlanda-D7BohuslänO1861-1890 N2015-04-182382
Morlanda-F7BohuslänO1861-1890 U2016-09-193574
Morlanda-V13BohuslänO1861-1895 N2012-07-31955
Morlanda-D11BohuslänO1891-1894 U2016-02-17243
Morlanda-F8BohuslänO1891-1894 N2014-01-18396
Morlanda-F9BohuslänO1895-1915 N2014-03-211835
Morlanda-V14BohuslänO1895-1920 N2014-03-24553
Morlanda-D12BohuslänO1895-1925 N2014-06-181721
Morlanda-F10BohuslänO1916-1920 U2016-10-05355

*) Det antal poster som anges här kan ibland avvika från verkligt antal poster

Övrig information för Morlanda i Bohuslän

Kartor

Släktdata Geonames Eniro

Närliggande församlingar (där Släktdata har register)

Malmön Käringön Gullholmen Grundsund Lysekil Fiskebäckskil Lyse Mollösund Skaftö Dragsmark Bokenäs Klövedal Tegneby Röra Stala Högås Torp Myckleby Långelanda

Övrigt om församlingen

Skatteverket "Sveriges församlingar genom tiderna":
Pastoratskod: 080703
Indelning: 1587 utbrutet Mollösund,
1600-talet utbrutet Fiskebäckskil,
1795 utbrutet Käringön,
1798 utbrutet Grundsund och Gullholmen,
1888-05-01 utbrutet Skaftö.
Pastorat: -1631 Tegneby,
1631-1794 Morlanda, Mollösund och Fiskebäckskil,
1795-1797 Morlanda, Mollösund, Fiskebäckskil och Käringön,
1798-1888 Morlanda, Mollösund, Gullholmen, Käringön, Grundsund och Fiskebäckskil,
1888-05-01(beslut 1883)-1924 Morlanda, Mollösund, Gullholmen, Käringön och Skaftö,
1924-05-01 Morlanda, Mollösund, Gullholmen och Käringön.
Husförhörslängd: 1787-. Födelsebok: 1711-.
Övrigt: födelser vid Hälleviksstrands sjukstuga 1938-1946 införda i församlingens födelsebok.

Rosenberg 1882:
Morlanda. Sn och pastorat i Orousts v. hd, Göteborgs och Bohus län, omfattande ön Orousts v. del vid Kattegatt samt talrika utanför liggande smärre öar. Hit höra kapellförslgrna Fiskebäck, Grundsund, Gullholmen, Käringön och Mollösund. 0,986 qv.-mil, hvaraf land 0,983 eller 22,750 tnld, 63 1/2 mtl, 7,942 inv., 2,082,000 kr. fastighetsvärde. På Oroust ligger en två mil lång bergstrakt genom hvilken den vackra och bördiga, smala Morlanda-dalen sträcker sig från skogstrakter och Koljöfjärden i n. till Boxvikskilen i s. På hufvudön ligga de stora fiskelägena Hällviksstrand och Mollösund samt några smärre. Norrut ligger ön Skaftölandet med fiskelägena Fiskebäckskil, Grundsund och Rågårdsvik, ö. derom och n. om Oroust märkas Flatön, Malön och Engön, vesterut Gåsön med fiskeläge, söderut åter Lafön. Längst i s.v. ligga Hermanö med fiskeläget Gullholmen, Käringön med liknämdt fiskeläge. Måsskär med fyr. Näringarne äro jordbruk samt mycket fiske och mycken sjöfart, vidare båtbyggeri, skogsbruk och hemslöjd. Bland fiskelägena äro flere betydande, ha regelbunden ångbåtstrafik och båtskjutsanstalt, post-, tull- och lotsstation, liflig rörelse och visa välmåga, helst de stundom äro snarare skepparesamhällen än fiskelägen. Fiskebäckskil är badort och mest betydande. Herregården Morlanda vid kyrkan nära Koljöfjärden utgör 1 mtl säteri med Berg 1, Ebildsslätt 1/4, Getrilla 1/2 och Hätteröd 1/2, tills. 3 1/4 mtl, tax. 70,000 kr., Getrilla qvarn 6,000 kr., Hätteröds qvarn 1,500 kr., Ilandefors garfveri 1,500 kr. eller alt 79,000 kr. Pastoratet eger 6 skolhus och är patronelt af 2 kl. i Göteborgs stift under säteriet Morlanda. Poststationer äro Kårehogen vid kyrkobyn, Mollösund, Käringön, Gullholmen, Grundsund, Fiskebäckskil och Gåsön.

Externa länkar

Sök Morlanda hos Arkiv Digital för att köpa avfotograferade originalhandlingar så att du själv kan verifiera att registret innehåller korrekt information.

Dialektprov från Bohuslän, Morlanda socken (Institutet för språk och folkminnen)